Nyhetsarkiv

This page in English
Datum Nyheter Taggar
22 feb 2019 Första Dan Grandér memorial prize
11 jan 2019 Olli Kallioniemi tilldelas Annual Research Prize of the Finnish Medical Society Duodecim Cancer och onkologi, Pris
12 dec 2018 Sean Rudd får 10 miljoner i bidrag
06 dec 2018 Sandra Jernström har vunnit scholar awards Cancer och onkologi, Pris
04 dec 2018 Flera anslag till OnkPat Anslag
20 sep 2018 Nytt sätt att blockera cancercellens förmåga att reparera sin arvsmassa vid strålningsterapi med en ny läkemedelsmolekyl Cancer och onkologi, DNA, Läkemedel
28 mar 2018 Flera forskare vid OnkPat får tjänster finansierade av Cancerfonden Cancer och onkologi, Finansiering
06 mar 2018 Ny metod för att upptäcka okända regioner i genomet som kodar för proteiner Cancer och onkologi, Genomik, Proteomik, Publikation
08 dec 2017 Etikpris tilldelas Peter Strang Etik, Pris
24 okt 2017 Studie av proteinuttryck i äggstockar hos möss Cancer och onkologi, Obstetrik, Proteomik
03 okt 2017 Christofer Juhlin i media Cancer och onkologi, Finansiering, Personporträtt
28 mar 2017 Två juniora forskare vid OnkPat får tjänster finansierade av Cancerfonden Cancer och onkologi, Finansiering
10 mar 2017 Review i Seminars in Cancer Biology Cancer och onkologi, Publikation
10 mar 2017 Upptäckt kan bidra till ny behandling av bröstcancer Bröstcancer, Publikation
13 jan 2017 Jonas Bergh utsedd till Visiting Professor vid Oxfords universitet Cancer och onkologi, Internationellt, Nobelpriset, Professor
09 jan 2017 OnkPat-forskare får etableringsstöd från SSMF Anslag, Cancer och onkologi, Finansiering
22 nov 2016 Miljoner till OnkPat-forskare från Familjen Erling-Perssons stiftelse Anslag, Cancer och onkologi
14 nov 2016 Skräddarsydd kemoterapi för tidig bröstcancer resulterar inte i signifikant förbättring Bröstcancer, Cancer och onkologi
13 sep 2016 Så kan vissa hjärntumörer använda immunförsvaret till sin fördel Cancer och onkologi, Immunologi
17 jun 2016 Onkpat-professorer leder strategiskt cancerarbete Cancer och onkologi
17 jun 2016 Medfödd mutation fördubblar risken att dö av malignt melanom Cancer och onkologi, Hudcancer, Malignt melanom
08 jun 2016 Nyupptäckt mekanism kan hämma bröstcancertillväxten Bröstcancer, Cancer och onkologi
03 maj 2016 Årets miljömedicinska pris till KI-forskare Cancer och onkologi, Miljömedicin, Pris
04 apr 2016 Öppen nationell PCM-konferens den 6 april Cancer och onkologi, Patologi
30 mar 2016 KI-professor får prestigefyllt anslag från ERC Anslag, Cancer och onkologi, Patologi, Pris
30 mar 2016 Cancerfonden tilldelar medel till KI-forskare Anslag, Cancer och onkologi, Patologi

Första Dan Grandér memorial prize

22 feb 2019

Det första Dan Grandér memorial prize för bästa avhandling vid Karolinska Institutet inom cancerforskning har delats ut till Nicholas Valerie vid institutionen för onkologi-patologi. Nicholas Valerie disputerade 6 april 2018 med avhandlingen "Roles of NUDT5 and NUDT15 beyond oxidized nucleotide...

Olli Kallioniemi tilldelas Annual Research Prize of the Finnish Medical Society Duodecim

11 jan 2019

Olli Kallioniemi, professor och direktör för SciLifeLab, har vunnit 2019 års Matti Äyräpää pris. Detta pris är det viktigaste nationella medicinpriset i Finland, vilket har delats ut årligen av Medical Society Duodecim sedan 1969. Olli Kallioniemi tilldelas priset för hans bidrag till molecular...
Cancer och onkologiPris

Sean Rudd får 10 miljoner i bidrag

12 dec 2018

Sean Rudd i Thomas Helledays grupp har fått finansiering för en forskarassistenttjänst från styrelsen för forskning vid KI, värd 4 miljoner kronor över 4 år. Dessutom har han nyligen fått ett etableringsbidrag från Vetenskapsrådet värt 6 miljoner kronor över 4 år.

Sandra Jernström har vunnit scholar awards

06 dec 2018

Vid den stora internationella startup/tech konferensen i Helsingfors, Slush (mer än 20 000 deltagare), genomfördes en tävling för postdocs där de skulle pitcha sina bästa idéer. Från hundratals idéer inom olika områden valdes 8 finalister ut och bland dem valdes en vinnare ut baserat på en 3...
Cancer och onkologiPris

Flera anslag till OnkPat

04 dec 2018

Flera forskare vid OnkPat, bland annat Jonas Bergh, Nina Gustafsson, Per Hydbring och Ola Larsson har fått anslag till sin forskning. Jonas Bergh och medarbetare har fått ett anslag på 13,5 miljoner kronor från VR. Det är stöd till bröstcancerstudien PREDIX HER 2. Nina Gustafsson och Per Hydbring...
Anslag

Nytt sätt att blockera cancercellens förmåga att reparera sin arvsmassa vid strålningsterapi med en ny läkemedelsmolekyl

20 sep 2018

Hälften av alla cancerpatienter kommer att strålbehandlas någon gång under sin cancerbehandling. Nu har ett forskarlag lett från Karolinska Institutet hittat ett nytt sätt att göra cancerceller känsliga för strålningsterapi. I studien, som publiceras i Nature Communications, visar forskarna hur man...
Cancer och onkologiDNALäkemedel

Flera forskare vid OnkPat får tjänster finansierade av Cancerfonden

28 mar 2018

Sammanlagt fem forskare vid OnkPat har fått sina tjänster helt eller delvis finansierade av Cancerfonden enligt beslut vid sammanträde den 20 mars 2018. Jonas Mattsson , Theodoros Foukakis och Leonard Girnita har tilldelats Cancerfondens Senior Clinical Investigator Award vilket motsvarar...
Cancer och onkologiFinansiering

Ny metod för att upptäcka okända regioner i genomet som kodar för proteiner

06 mar 2018

Professor Janne Lehtiö och kollegor vid institutionen för Onkologi-Patologi har publicerat en artikel i Nature Communications där de beskriver sin nya metod ”Integrated Proteogenomics Analysis Workflow” (IPAW). Metoden gör att man kan få en mer tillförlitlig identifiering av nya proteiner...
Cancer och onkologiGenomikProteomikPublikation

Etikpris tilldelas Peter Strang

08 dec 2017

Statens Medicinsk-Etiska Råd har för 2017 tilldelat Peter Strang, professor i palliativ medicin vid institutionen för onkologi-patologi sitt nationella etikpris. Peter tilldelas priset för sina pionjärinsatser för att öka människors livskvalitet i livets slutskede och utveckla den palliativa vården...
EtikPris

Studie av proteinuttryck i äggstockar hos möss

24 okt 2017

I en nyligen publicerad artikel i Molecular Human Reproduction har forskare vid OnkPat kartlagt proteinuttryck i äggstocksfolliklar hos möss under olika utvecklingsstadier vid odling in vitro. Detta är den första proteinkatalogen från äggstocksfolliklar som någonsin publicerats. - Vårt arbete är...
Cancer och onkologiObstetrikProteomik

Christofer Juhlin i media

03 okt 2017

Christofer Juhlin , docent i experimentell patologi vid institutionen för onkologi-patologi har intervjuats av Ica med anledning av att han tidigare tilldelats Junior Clinical Investigator Award av Cancerfonden. Läs personporträttet
Cancer och onkologiFinansieringPersonporträtt

Två juniora forskare vid OnkPat får tjänster finansierade av Cancerfonden

28 mar 2017

Christofer Juhlin har tilldelats Cancerfondens Junior Clinical Investigator Award vilket är finansiering för en halvtidstjänst i sex år. Projektet har titeln ”Utilization of whole-genome sequencing to improve diagnosis, prognostication and treatment of thyroid cancer” och rör genetiska mekanismer...
Cancer och onkologiFinansiering

Review i Seminars in Cancer Biology

10 mar 2017

Forskare vid OnkPat tillsammans med italienska forskare beskriver i en översiktsartikel kunskapsläget om den sura miljön i tumörer och hur detta påverkar tumörtillväxt och effektivitet av behandling. Miljön i tumörvävnad karakteriseras av ett lågt pH. Förutom att detta bidrar till...
Cancer och onkologiPublikation

Upptäckt kan bidra till ny behandling av bröstcancer

10 mar 2017

Forskare vid OnkPat har sett att bröstcancerstamceller är beroende av en specifik östrogenreceptor för sin överlevnad. Fynden som publicerats i Journal of the National Cancer Institute öppnar upp för nya behandlingsstrategier för bröstcancer. De allra flesta bröstcancrar är beroende av östrogen för...
BröstcancerPublikation

Jonas Bergh utsedd till Visiting Professor vid Oxfords universitet

13 jan 2017

Professor Jonas Bergh vid institutionen för onkologi-patologi har från 1 januari 2017 blivit tilldelad titeln Visiting Professor of Breast Cancer Research vid Oxfords universitet. Jonas kommer att inneha titeln fram till 31 december 2019. Jonas har även blivit utsedd till medlem av...
Cancer och onkologiInternationelltNobelprisetProfessor

OnkPat-forskare får etableringsstöd från SSMF

09 jan 2017

Christofer Juhlin är en av åtta unga forskare som får finansiering från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF). De åtta forskarna får tillsammans dela på 24 miljoner kronor för de första två årens forskningsverksamhet, med möjlighet till två års förlängning d v s totalt 48 miljoner...
AnslagCancer och onkologiFinansiering

Miljoner till OnkPat-forskare från Familjen Erling-Perssons stiftelse

22 nov 2016

Familjen Erling-Perssons stiftelse har beslutat att ge ett mångmiljonbelopp till ett KTH-projekt, där OnkPats Rolf Lewensohn och Kristina Viktorsson har nyckelroller. Projekt: Detektion och analys av tumör-och blodburna markörer med ny nano-teknologi för tidig diagnostik och monitorering av cancer...
AnslagCancer och onkologi

Skräddarsydd kemoterapi för tidig bröstcancer resulterar inte i signifikant förbättring

14 nov 2016

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i världen bland kvinnor. I en artikel i den internationellt välrenommerade tidskriften JAMA kring olika behandlingsformer med cytostatika presenterar forskare från Svenska Bröstcancergruppen/ Karolinska Institutet resultaten av en studie kring behandling...
BröstcancerCancer och onkologi

Så kan vissa hjärntumörer använda immunförsvaret till sin fördel

13 sep 2016

Hjärntumörtypen glioblastom förändrar en del av immunförsvaret, de så kallade mikrogliacellerna, så att de stimulerar cancertillväxt istället för att motverka den. Ett internationellt forskarlag, lett från Karolinska Institutet, har nu lyckats kartlägga de molekylära mekanismerna bakom detta...
Cancer och onkologiImmunologi

Onkpat-professorer leder strategiskt cancerarbete

17 jun 2016

KI:s strategiska cancerprogram, StratCan, har utsett en ny styrningsgrupp, med god representation från Onkpat. Jonas Bergh kommer att leda arbetet som ordförande, med Arne Östman som biträdande ordförande. Dessutom sitter Lars Holmgren , Andreas Lundqvist och Olli Kallioniemi med som ledamöter i...
Cancer och onkologi

Medfödd mutation fördubblar risken att dö av malignt melanom

17 jun 2016

Personer med malignt hudmelanom som har en medfödd mutation i en viss gen löper dubbelt så stor risk att dö av sitt melanom, visar en ny studie gjord av forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet. Fynden, som publiceras i tidskriften Journal of the National Cancer Institute, tyder på...
Cancer och onkologiHudcancerMalignt melanom

Nyupptäckt mekanism kan hämma bröstcancertillväxten

08 jun 2016

Charlotte Rolny och kollegor vid Institutionen för onkologi-patologi har upptäckt en mekanism som kan vara nyckeln till en ny strategi för att hämma bröstcancertillväxt. Denna mekanism innebär att tumörhämmande makrofager selektivt kan expanderas i tumören medan tillväxten av tumörframkallande...
BröstcancerCancer och onkologi

Årets miljömedicinska pris till KI-forskare

03 maj 2016

2016 års Miljömedicinska pris, instiftat av Cancer- och allergifonden, delas mellan KI-medarbetarna professor Jan-Inge Henter och forskaren Maria Shoshan , från Institutionen för onkologi-patologi. Cancer- och allergifonden motiverar sitt beslut: Docent Maria Shoshan tilldelas priset för sina...
Cancer och onkologiMiljömedicinPris

Öppen nationell PCM-konferens den 6 april

04 apr 2016

Välkommen till PCM National Conference onsdagen den 6 april. Syftet med konferensen blir att utröna möjligheterna kring koordinering och samarbete för att etablera individualiserad cancerbehandling (PCM). Evenemanget sponsras av Stiftelsen för strategisk forskning och KI-PCM-programmet, som...
Cancer och onkologiPatologi

KI-professor får prestigefyllt anslag från ERC

30 mar 2016

Klas Wiman , professor vid institutionen för onkologi-patologi, tilldelas medel av European Research Council för projektet ”Restoration of tumor suppressor function by induction of translational read-through of premature termination codons – a strategy for improved cancer therapy”. ERC Advanced...
AnslagCancer och onkologiPatologiPris

Cancerfonden tilldelar medel till KI-forskare

30 mar 2016

Efter beslut vid Forskningsnämndens sammanträde den 8 mars 2016, tillsätts ytterligare två tjänster vid Institutionen för onkologi-patologi. Det rör sig om Mercedes Herrera , postdoktor, och Johan Hartman , junior clinical investigator. Årets besked från Cancerfonden kan sammanfattas som ett...
AnslagCancer och onkologiPatologi