Skip to main content

Medicinsk strålningsfysik

Medicinsk strålningsfysik är en gränsöverskridande vetenskap där effekterna av joniserande strålning i materia, speciellt i levande vävnader, studeras. Joniserande strålning kan sändas ut vid radioaktivt sönderfall eller av tekniska anordningar som röntgenrör och partikelacceleratorer. 
Forskning bedrivs inom både diagnostiska och terapeutiska tillämpningar av joniserande strålning med huvudinriktning inom strålterapin.

WA
Webb Admin
2013-08-23