Föreläsningar och seminarier

Sten Linnarsson: "Single cell analysis of the brain"

2016-05-1715:00 till 15:45 CCK Lecture Hall, R8:00Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Sten Linnarsson
Karolinska Institutet
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Single cell analysis of the brain

Contact person: Daniel Hägerstrand
Cancer och onkologiPatologi