Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Per Fürst

2019-01-2213:00 Andersson och Buscks föreläsningssal, Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22Annan

Low-dose methadone as add-on to regular opioid therapy in cancer-related pain

Halvtidsnämnd

Docent Linda Björkhem Bergman, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Professor Pär Salander, Umeå universitet, institutionen för socialt arbete
MD, PhD Annika Persson Rhodin, Uppsala universitet, institutionen för kirurgiska vetenskaper

Handledare

Professor Peter Strang, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Docent överläkare Staffan Lundström, Stockholms sjukhem och Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Pofessor Pål Klepstad, Norwegian University of Science and Technology, Department of Circulation and Medical Imaging

Välkommen!