Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Mireia Palomar

2019-02-2013:00 J7:10 5300 BioClinicumKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Pharmacological induction of translational readthrough of nonsense mutant tumor suppressor genes TP53 and RB1

Halvtidsnämnd

Docent Ola Larsson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi 
PhD Nina Gustafsson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Docent John Inge Johnsen, Karolinska Institutet, institutionen för kvinnors och barns hälsa

Handledare

Professor Klas Wiman, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi 
Docent Vladimir Bykov, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi 

Välkommen!