Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Gustav Stålhammar

2016-05-1314:00 CCK Lecture HallKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Validation of predictive and prognostic biomarkers in breast cancer diagnostics

Handledare: 
Docent Johan Hartman, överläkare Irma Fredriksson, professor Jonas Bergh

Contact person: Gustav Stålhammar
Cancer och onkologi