Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Caitrin Crudden

2016-09-2210:30 Sievertrummet, Z3:00Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Huvudhandledare: Leonard Girnita
Bihandledare: Ada Girnita och George Calin, MD Anderson Texas

Cancer och onkologi