Disputationer

Disputation: Linda Vidarsdottir

2017-12-1509:00 CCK Lecture hall, R8:00Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Functional analysis of long non-coding RNAs in cancer

Opponent

Professor Anders H. Lund, University of Copenhagen, Biotech Research and Innovation Centre

Betygsnämnd

Docent Gonçalo Castelo-Branco, Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik 
Professor Neus Visa, Stockholms universitet, institutionen för molekylär biovetenskap
Docent Ola Larsson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Handledare

Professor Dan Grander, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Docent Katja Pokrovskaja Tamm, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Per Johnsson, Karolinska Institutet, institutionen för cell- och molekykärbiologi
Docent Weng-Onn Lui, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Välkommen!