Föreläsningar och seminarier

Charlotte Rolny: "Immune cells in brain tumors"

2016-05-1613:45 till 14:30 CCK Lecture Hall, R8:00Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Charlotte Rolny
Karolinska Institutet
Institutionen för onkologi-patologi

Immune cells in brain tumors

Contact person: Daniel Hägerstrand
Cancer och onkologiPatologi