Föreläsningar och seminarier

CCK Friday Seminar: Lynne-Marie Postovit, Cancer Research Institute of Northern Alberta

2016-09-1612:30 CCK Lecture Hall, R8Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Cellular Plasticity and Cancer

Contact person: Ola Larsson
Cancer och onkologiPatologi