Föreläsningar och seminarier

CCK Friday Seminar: Helin Norberg, Fyfa, KI

2017-01-2712:30 CCK Lecture Hall, R8:00Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Chaperone-mediated Autophagy as a Novel anticancer strategy

Talare

Helin Norberg, institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet

Värd

Ola Larsson

Välkommen!

Contact person: Ola Larsson
Cancer och onkologi