Antagningsseminarier

Antagningsseminarium

2015-10-2913:00 Vindskupan, CCK R8:05Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagning av nya doktorander vid institutionen för onkologi-patologi

Ahmed Gaballa
"Role of gamma/delta T cells in HSCT; clinical outcome, in vivo expansion methods and response to cytostatic drugs"
Handledare: Michael Uhlin, Moustapha Hassan, Jonas Mattsson, Sarah Thunberg

Julie Lorent
"Coordination of gene expression programs"
Handledare: Ola Larsson, Janne Lehtiö

Eric Trocme
"Closing the gap between research and practice in personalised management of ocular melanoma"
Handledare: Leonard Girnita, Stefan Seregard

Välkommen!