Antagningsseminarier

Antagningsseminarium

2015-09-0313:00 Vindkupan, CCK R8:05Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagning av nya doktorander vid institutionen för onkologi-patologi

Luisa Kessler
"Pregnancy after treatment of breast cancer - implications on prognosis"
Handledare: Theodoros Foukakis, Jonas Bergh, Kenny Wallberg-Rodriguez

Maria Winqvist
"Targeted therapy in chronic lymphocytic leukemia"
Handledare: Jeanette Lundin, Marzia Palma, Anders Österborg, Lotta Hansson

Välkommen!