Antagningsseminarier

Antagningsseminarium

2014-10-3013:00 Vindskupan, R8:05, Karolinska universitetssjukhusetKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagning av nya doktorander vid institutionen för onkologi-patologi.

Elin Edsbäcker
"Investigating polo-like kinase 1 as a new target in anticancer treatments"
Handledare: Caroline Palm Apergi, Dan Grandér, Katja Pokrovskaja

Satendra Kumar
"Molecular pathogenesis of Merkel cell carcinoma"
Handledare: Weng-Onn Lui, Anders Höög, Catharina Larsson, Hong Xie, Viveca Björnhagen-Säfwenberg

Arian Eskafinoughani
"A comprehensive analysis of cyclin D1, Ki67 and cell cycle genes in breast cancer"
Handledare: Nick Tobin, Jonas Bergh, Ola Larsson, Johan Hartman, Linda Lindström

Välkommen!