Antagningsseminarier

Antagningsseminarium

2016-11-2313:00 Konferensrummet Z1:02Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagning av nya doktorander vid institutionen för onkologi-patologi

Student: Christian Oertlin
Handledare: Ola Larsson och Ivan Topisirovic

Välkommen!