Antagningsseminarier

Antagningsseminarium

2014-05-2713:00 Vindskupan, R8:05, Karolinska universitetssjukhusetKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagning av nya doktorander vid institutionen för onkologi-patologi.

Fredrika Svahn
"Tumörer i binjuren hos vuxna - genetiska och diagnostiska aspekter"
Handledare: Catharina Larsson, Christofer Juhlin, Martin Bäckdahl
Mentor: Anders Öwall

Johan Törlén
"Evaluation of immunosuppressive treatment with sirolimus and tacrolimus in patients after hematopoietic stem cell transplantation"
Handledare: Jonas Mattsson, Michael Uhlin, Mats Remberger, Olle Ringdén
Mentor: Brigitta Omazic

Gustav Stålhammar
Validation of predictive and prognostic biomarkers in breast cancer diagnosis"
Handledare: Johan Hartman, Irma Fredriksson, Jonas Bergh
Mentor: Svetlana Lagercrantz

Lars Sivars
"Studies on human papillomavirus (HPV) and other biomarkers in breast cancer diagnostics"
Handledare: Tina Dalianis, Anders Näsman, Eva Munck-Wikland, Torbjörn Ramqvist
Mentor: Ingemar Ernberg

10 min paus

Jason Serviss
"Comprehensive analysis of ncRNAs in hematological malignancies"
Handledare: Dan Grandér, Joakim Lundeberg
Mentor: Jan-Olov Höög

Tatjana Walmann
"Macrophage re-education: Hallmark of tumor progression"
Handledare: Charlotte Rolny, Arne Östman, Tatiana Petrova, Ola Larsson, Andreas Lundqvist
Mentor: Inte bestämt än

Alexandra Grahn
"Diagnostic work-up and treatment of urothelial carcinoma of the upper urinary tract"
Handledare: Marianne Brehmer, Sten Nilsson, Britta Hylander Rössner, Anders Magnusson
Mentor: Inte bestämt än

Yiqian (Viktoria) Ma
"Studies on the role of AmotL2 in epithelial and vascular function"
Handledare: Lars Holmgren, Anna Dimberg, Yujuan Zheng
Mentor: Inte bestämt än

Välkommen!

Contact person: Erika Rindsjö