Antagningsseminarier

Antagningsseminarium

2014-03-2713:00 CCK Lecture hall R8:00, Karolinska universitetssjukhusetKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagning av nya doktorander vid institutionen för onkologi-patologi.

Per Fürst
"Lågdos metadon som tillägg till opioidbaserad smärtlindring vid cancerrelaterad smärta"
Handledare: Peter Strang, Staffan Lundström, Pål Klepstad
Mentor: Åsa Landerholm

Dalel Saidi
"Cellular reprogramming in glioma tumors"
Handledare: Bertrand Joseph, Ola Hermansson, Nina Heldring
Mentor: Ej bestämt än

Caitrin Crudden
"System evaluation of reciprocal regulatory pathways between the microRNA and β-arrestin signaling networks in cancer"
Handledare: Leonard Girnita, George Calin, Ada Girnita
Mentor: Ej bestämt än

Välkommen!

Contact person: Erika Rindsjö