Skip to main content

Grundutbildning inom medicinsk strålningsfysik

Medicinsk strålningsfysik har utbildningsansvaret för sjukhusfysikerprogrammet vid Stockholms Universitet.

Sjukhusfysikerexamen

Sjukhusfysikern ansvarar för den strålningsfysikaliska verksamheten vid de större sjukhusen. Arbetet omfattar medverkan vid både diagnostiska och terapeutiska tillämpningar. Detta kan exempelvis innebära ansvar för att cancerpatienter vid strålbehandling får en optimerad behandling som maximerar effekten på tumören samtidigt som den friska vävnaden skonas. Inom de diagnostiska tillämpningarna medverkar fysikern bl. a. med att förbättra bildkvaliteten samtidigt som stråldosen reduceras. Detta arbete sker i nära samarbete med både läkare och sjuksköterskor. Sjukhusfysikern är även ansvarig för strålskyddsfrågor inom sjukvården och medverkar i utbildning av personal. Sjukhusfysikerns arbete är omväxlande med stora möjligheter till medverkan i forskning och i utvecklingsprojekt.

För att arbeta som sjukhusfysiker krävs en legitimation som sjukhusfysiker, vilken erhålls efter avlagd sjukhusfysikerexamen. Denna examen omfattar 300 hp, varav 175 hp inom ämnesområdet medicinsk strålningsfysik, i vilket ingår ett examensarbete på 30 hp.

Sjukhusfysikerexamen erhålls genom studier på sjukhusfysikerporgrammet vid medicinsk strålningsfysik, Stockholms Universitet. De första två åren är gemensamma med kandidatprogrammet i fysik. Programmets tre sista år läses inom ämnet medicinsk strålningsfysik. Sjukhusfysikerexamen är också ekvivalent med en masterexamen i medicinsk strålningsfysik.

Man kan också välja att inte läsa hela programmet utan enbart läsa vissa enstaka kurser. Det kan vara intressant för exempelvis studenter vid teknisk fakultet som vill arbeta inom medicinskt tekniska företag eller fortsätta med forskarutbildning.

Fakta om

Sjukhusfysikerprogrammet

Omfattning: Sjukhusfysikerexamen, 300 högskolepoäng.

Utbildningsplan Sjukhusfysiker

Behörighet: Fysik B, Kemi A och Matematik D. (Områdesbehörighet 10 gäller. Vid antagning till HT10 ges undantag för Biologi A, Kemi B samt Matematik E.)

För mer information kontakta:

Studievägledare

Arbete: 08 5537 8652

E-post: studievagledare@fysik.su.se

Adress:

Roslagstullsbacken 21
AlbaNova Universitetscentrum

Irena Gudowska, Programansvarig, Sjukhusfysikerprogrammet

Arbete:
08 5177 5447

E-post: irena.gudowska@ki.se

Adress:

Medicinsk strålningsfysik
Box 260
171 76 Stockholm

Kursplaner

Sjukhusfysikerprogrammet vid Stockholms Universitet, Medicinsk strålningsfysik

Åk 3

Strålkällor inom medicinsk fysik 6 hp
Joniserande Strålnings växelverkan 9 hp
Strålningsdetektorer och mätmetoder 7,5 hp
Strålningsdosimetri 7,5 hp
Strålningsbiologi 7,5 hp
Strålskyddslära med omgivningsradiologi 7.5 hp

Åk 4

Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi 7,5 hp
Bild- och systemanalys I 6 hp
Diagnostisk radiologisk fysik 10,5 hp
Biostatistik för fysiker 7.5 hp
Magnetresonanstomografi MRT 10 hp
Nuklearmedicinsk fysik 11 hp
Bild- och systemanalys II 7,5 hp

Åk 5

Strålterapeutisk fysik och biologi 22,5 hp
Klinisk strålterapifysik 7,5 hp
Medicinsk Strålningsfysik, självständigt arbete 30 hp

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i matematik och fysik motsvarande två års universitetsstudier (t.ex. de första två åren på fysikprogrammet).

Administration

För information om ansökan och registrering kontakta Mariann Eklund eller Irena Gudowska.

Tidigare tentamina

Här samlar vi tidigare tentor i medicinsk strålningsfysik, sorterade efter kurs och tidpunkt.

Detektorer och mätmetoder 7,5 hp

2003-01-13
2004-01-12
2004-12-22
2007-01-19
2008-01-18

Strålningsdosimetri 7,5 hp

2003-01-18
2004-01-17
2005-01-14
2006-01-20
2007-03-30
2008-03-26
2009-11-05, english

Strålningsbiologi 7,5 hp

2003-05-16
2004-04-29
2005-04-29
2006-03-24
2007-04-27

Strålskyddslära med omgivningsradiologi 7,5 hp

2003-06-10
2003-06-04
2005-06-03
2007-06-08
2008-06-05

Joniserande strålnings växelverkan med materia 7,5 hp

2005-11-03
2006-08-22
2007-11-01
2009-01-16
2009-01-16, english
2009-12-18, english
2010-02-06, english

Bild- och systemanalys 1, 7,5 hp

2009-10-23, english

Tillämpad systemanalys, 7,5 hp

2007-11-02

Examensarbeten

Examensarbeten för Fil. mag. (M.Sc.) 2006-

Sedan 2006 publiceras våra examensarbeten på Stockholm Universitets hemsida. Se länk i publikationslistan.

Examensarbeten för Fil. mag. (M.Sc.) 1996-2006

Önskas kopia av något arbete kontakta gärna institutionen. Examensarbetena listas i omvänd kronologisk ordning.

Medicinsk strålningsfysik

Examensarbeten för Fil. mag. (M.Sc.) 2006 och senare

2006-

SU Publikationer

Tuva Öhman
The influence of the reference measurement in MRI image
2006-05-23
PDF

Albert Olsson
Development of software for creation of geometry mean images and investigation of applications in renography.
2006-04-20
PDF

Marie-Louice Lindblad
In vivo determination of Hip Protheses Materials.
2006-03-23
PDF

Sebastian Sarudis
Dose distribution measurements beneath a Leipzig skin applicator set.
2006-03-23
PDF

Ricardo Palanco Zamora
Star Artefact in the Sentinel Lymph Technique: development of a correction method
2005-06-21

Annica Hall
Clinical evaluation of a surface rendering patient positioning system for external beam radiotherapy
2005-06-17

Sofia Kopf
Determination of effective absorbed doses to family members and personnel from patient receiving I-131 or F-18
2005-06-15

Ulrica Dahlén
Implementation of a novel 3D brain stack phantom for PET, based on analysis of an ECAT EXACT camera's performance
2005-06-14

Pierre Barsoum
Comparison Of Treatment Planning Systems With Regard To Dose Calculation Accuracy
2005-06-09

Dan Olsson
Analysis of apoptosis in human Go lymphocytes exposed to high and low LET radiation
2005-03-30

Carina Norberg
Dose correction factors for semiconductor detectors used in patient dosimetry
2005-03-08

Anna Baran
The use of quality of life as an objective function for optimized radiation therapy
2003-12-05

Magdalena Kodura
Radiobiological Optimization in Radiotherapy of Breast Cancer
2003-11-07

Vahit Özgün
Polyp detection in multi-detector CT-colonography at different radiation dose levels: an in vitro assessment
2003-10-01

Eva Norrman
Automatic evaluation of Image Quality of diagnostic digital radiographic systems
2003-04-16

Linda Dagertun
Introduction of IMRT at Söder hospital
2002-12-05
Gemensamt arbete med Malin Larsson

Malin Larsson
Introduction of IMRT at Söder hospital
2002-12-05
Gemensamt arbete med Linda Dagertun

Andreas Lindberg
Development of a position sensitive ionisation chamber for dosimetry in a high energetic scanned proton beam
2002-11-20

Alexandra Zapotoczna
Use of segmental ion-chamber for verification of scanned proton and electron beam therapy
2001-11-14

Magdalena Adamus-Górka
Modelling normal tissue complications - study of the radiobiological models suitable for radiobiologically optimized radiotherapy
2001-11-07

Albert Siegbahn
Electron fluence correction factors calculated using the Monte Carlo code Penelope
2001-05-16

Pär Beccau
Dose load and image quality in standard x-ray examinations
2000-11-06

Alejandro Sanchez
In vivo patient dosimetry with silicon diode detectors in a proton therapy beam
2000-09-15

Sofie Axelsson

Radiobiological study of complications of a patient group with breast cancer after radiation therapy

2000-06-09

Cecilia Berggren
An analysis of setting local reference levels in London, including factors effecting radiation exposure during routine cardiological procedures
2000-06-09

Shahla Mobini
Determination of air kerma in a low energy photon beam emitted by a Fe-55 source
2000-02-09

Camille Khalil
Estimation of absorbed dose and effective dose in cardiovascular paediatric procedures using the Diamentor exposure-area product meter
1999-09-24

Richard Ohd
Comparison of spiral computed tomography versus conventional computed tomography: SNR dependance on pitch factor and interpolation algorithm
1999-06-03

Stefan Bergstam
Heart disease following radiation therapy for Hodgkin's disease. A dose-complication analysis
1999-06-01