Forskningsområden

This page in English

Forskning vid institutionen bedrivs huvudsakligen inom områdena:

Cancer Centrum Karolinska

CancerCentrum Karolinska (CCK) inrymmer största delen av den experimentella och kliniska forskningen vid institutionen.

Karolinska Biomics Centre

Karolinska Biomics Centre (KBC) är ett forskningscentrum som bildades 2006 som ett resurs- och kompetenscentrum för klinisk forskning inom områden som genomics, proteomics and metabolomics. Forskarna vid KBC är knutna till flera institutioner vid Karolinska Institutet liksom till Karolinska Universitetssjukhuset. De arbetar i nära samarbete med kliniker vid Karolinska Universitetssjukhuset och andra sjukhus i Sverige.

Ett 20-tal personer vid vår institution är knutna till KBC.

Karolinska Biomics Centre (KBC)

Patologi