Skip to main content

Forskning i medicinsk strålningsfysik

Vår forskning fokuserar i första hand på optimering av strålbehandling och till planerna på en anläggning för strålbehandling med lätta joner. Det finns även några forskningsprojekt inom nuklearmedicin och MR.

Forskningen kan indelas i följande områden:

  • Optimering av dosplaner.
  • Utveckling av strålbehandlingsutrustning.
  • Radiobiologiska modeller för strålterapi.
  • Strålningsdosmetri
  • Nuklearmedicin, speciellt PET-kameradiagnostik..
  • Bildgivande NMR.

Hitta till oss

Medicinsk strålningsfysik

Tel: 08 5177 4359
Tel: 08 5177 0000 (växel)
Fax: 08 343525

Adress:

Box 260
171 76 STOCKHOLM

Välkommen att besöka oss i Stockholm. Vi finns på Karolinska Universitetssjukhusets område i Solna.

Medicinsk strålningsfysik finns två trappor upp i helikopterbyggnaden P9.