Skip to main content

Forskarutbildning i medicinsk strålningsfysik

De flesta doktorander i medicinsk strålningsfysik är registrerade vid Stockholms Universitet och följer universitetets studieplan för doktorander.

Forskarutbildningen innebär motsvarande fyra års heltidsstudier för doktorsexamen eller två års heltidsstudier för licentiatexamen. Under större delen av utbildningen deltar doktoranden aktivt i ett praktiskt forskningsprojekt. Doktoranden väljer handledare och i samråd med denne projekt. I utbildningen ingår också deltagande i kurser och andra forskarutbildningsaktiviteter med krav på minst 75 hp för doktorsexamen och minst 45 hp för licentiatexamen.

Mer information finns i naturvetenskapliga fakultetens doktorandhandbok.

Doktorandhandboken vid Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms Universitet

Forskarutbildningskurser i medicinsk strålningsfysik

Forskarutbildningskurser vid Stockholms Universitet

Följande kurser ges med 2-3 års mellanrum.

Forskarutbildningskurser ges normalt på engelska.

  • Joniserande strålnings växelverkan med materia (12p)
  • Strålningsdosimetri (8p)

Andra kurser ges i enlighet med allmänna önskemål från studenterna. Tidigare har kurser givits i till exempel radiobiologi, detektorer i sjukhusfysiken, dosplanering och relativistisk kvantmekanik.

För mer information kontakta:

Iuliana Dasu

Adress:

Medicinsk Strålningsfysik
Box 260
171 76 Stockholm