Deltagare STARGET

This page in English

Grundläggande forskning

Hypoxibiologi, pericytbiologi, singel cell analys och stamceller.

Christer Betsholtz
Sten Linnarsson
Maria Kasper

Tumörbiologi

PDGF-receptorer som målmolekyler för cancerbehandling, tumörmodeller i djur och cancer-associerade fibroblaster.

Kristian Pietras
Arne Östman
Ulf Eriksson
Randall S Johnson

Klinisk forskning

Bröstcancer, heterogenitet hos tumörer och molekylär patologi.

Jonas Bergh
Monica Nistér

Nätverk