Verksamhetsstyrelser

This page in English

På Karolinska Institutet finns tre interna verksamhetsstyrelser som ansvarar för utbildning, forskning och forskarutbildning. Styrelserna lyder under Konsistoriet och rektor. I varje styrelse ingår dekanus, prodekanus och ledamöter.

Styrelsen för utbildning

Styrelsen för utbildning har ett övergripande ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Styrelsen ansvarar bland annat för strategi och verksamhetsutveckling, utvärdering och uppföljning, kvalitetsfrågor, information, omvärldsbevakning och internationella kontakter.

Dekan

Annika Östman Wernerson

Telefon: 08-524 878 10
E-post: Annika.Wernerson@ki.se

Prodekan

Gunnar Nilsson

Telefon: 08-524 887 62
E-post: Gunnar.Nilsson@ki.se

Styrelsen för utbildning

Styrelsen för forskarutbildning

Styrelsen för forskarutbildning har ett övergripande ansvar för forskarutbildningen vid KI avseende policy, riktlinjer och strategisk utveckling.

Till styrelsens verksamhet hör bland annat ansvar för forskarskolorna samt handhavande av forskarstudenterna.

Dekan

Marianne Schultzberg

Telefon: 070-575 83 36
E-post: Marianne.Schultzberg@ki.se

Prodekan

Lennart Nilsson

Telefon: 08-524 810 99
E-post: Lennart.Nilsson@ki.se

Styrelsen för forskarutbildning

Styrelsen för forskning

Styrelsen för forskning har det övergripande ansvaret för forskningsverksamheten vid KI.

Styrelsen ansvarar för analys och prioritering av KI:s forskning, bevakar etiska frågor i forskningen, ansvarar för KI:s medverkan i universitetsövergripande forskningsprojekt, samt medverkar i anställning och befordran av lärare enligt högskoleförordningen.

Dekan

Anders Gustafsson

Telefon: 08-524 883 31
E-post: anders.gustafsson@ki.se

Prodekan

Marie Wahren-Herlenius

Telefon: 08-517 734 31
E-post: Marie.Wahren@ki.se

Styrelsen för forskning

Länkar

OrganisationStyrelse