Skip to main content

Våra böcker

Våra titlar finns att köpa där du köper dina böcker, både på webben och i bokhandeln. Titlarna finns också i lager hos Medicinska bokhandeln i Solna och hos Harrys böcker i Flemingsberg.

För mer information kontakta Madeleine Svärd Huss.

Samtliga titlar

Alzheimer

Detta är en bok för alla som vill veta mer om Alzheimer, synnerligen för de som vistas närma den sjuke, såsom vårdpersonal eller anhöriga.

Författare: Sirkka-Liisa Ekman, Maria Eriksdotter, Laura Fratiglioni, Caroline Graff, Wallis Jansson, Miia Kivipelto, Petra Robinson, Lars Tjernberg, Lars-Olof Wahlund

Augusts vilja

En unik fotobok om att få diabetes som barn.

Författare: Thomas Bergman

Bröstcancer

Den här boken ger en detaljerad överblick av vad bröstcancer är, hur sjukdomen botas och vad den framtida forskningen koncentreras på. Vad väntar dig som fått diagnosen bröstcancer? Vilka behandlingsalternativ finns? Hur kommer du att reagera på behandlingen? Och vad händer om cancern kommer tillbaka eller sprider sig?

Författare: Jonas Bergh, Yvonne Brandberg, Ingemar Ernberg, Jan Frisell, Carl Johan Fürst, Per Hall

Den ekonomiska människans fall

I den här boken riktar Johan Frostegård sin undersökande energi mot den vetenskap som kanske mer än andra påverkar världens öde, nationalekonomin. Hur ser de föreställningar om den ekonomiska människan ut som ligger till grund för mycket av det ekonomiska livet? Hur ser de ut i ett evolutionärt perspektiv?

Författare: Johan Frostegård

Diabetes

Denna bok är för dig som vill veta mer om diabetes. Nu uppdaterad med senaste forskningsrön kring maten.

Författare: Michael Alvarsson, Kerstin Brismar, Gunnel Viklund, Alicja Wolk, Eva Örtqvist, Claes-Göran Östenson

Dyslexi

Det är klarlagt bortom allt tvivel att det finns en ärftlig komponent i många fall av dyslexi i gener som bidrar till eller ökar sårbarheten för dyslexi. Flera av dessa nyss okända gener har upptäckts av professor Juha Kere och hans medarbetare.

Författare: Juha Kere, David Finer

Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes spår

Denna första svenska handbok i EBMs grunder leder läsaren, steg för steg, genom en process som utgår från en patients sjukhistoria via informationssökning och kritisk litteraturgranskning till en behandlingsrekommendation. Till hjälp i denna process har världens mest kända detektivpar anlitats, nämligen Sherlock Holmes och Dr. John Watson.

Författare: Jörgen Nordenström

Framtidens farliga smitta

Vi lever som i ett moln av virus och bakterier. Mikroorganismer muterar och blir farligare. Nya sjukdomar som Ebola och HIV uppstår och flera former av cancer har visat sig orsakas av infektioner. En viktig bok om olika smittor och hur man skyddar sig.

Författare: Britta Wahren, Patrik Wahren

Föda barn

En bok om förlossning och graviditet, fosterdiagnostik och bedövning, fosterövervakning och vårdtider, kort sagt om allt det som i dag präglar upplevelsen av att föda barn i Sverige idag och vad som gör att vi vill få barn, trots allt!

Författare: Ulla Waldenström

Genombrott för livet

En dokumentation av kampanjen "Genombrott för livet" under åren 2005-2010 där målet var att samla in en miljard kronor till forskning på Karolinska Institutet.

Författare: Kristina Appelqvist

Hjärnan

Detta är en spännande bok om vad vi har i huvudet, full av bearbetad forskarkunskap som serveras på ett fat för dig som vill veta mer om hur hjärnan fungerar. Denna nya utgåva är reviderad, vi har bett Sveriges kunnigaste forskare och läkare att uppdatera sina med de senaste forskningsrönen.

Författare: Anna Josephson (red.), Lars Olson (red.)

Hjärtat

Det här är en bok som skrivits av några av Sveriges främsta hjärtspecialister, forskare och läkare som tillsammans har en bred erfarenhet av hjärtsjukdom. De berättar vad som kan och bör göras för att vi ska kunna behålla vårt starka hjärta livet ut.

Författare: Per Tornvall, Mårten Rosenqvist

Hur Karolinska Institutet kom till

I boken Hur Karolinska Institutet kom till får vi följa med på en resa genom olika tidsdokument som beskriver bakgrunden till bildandet av Karolinska Institutet.

Författare: Julius Rocca

Hörseln - Det första sinnet

Detta är en bok för dig som vill veta mer hörseln. Den är rikt illustrerad och beskriver hur örat fungerar, om ljud, hörseln och olika apparater. Kort sagt allt du behöver veta om du drabbats av hörselproblem.

Författare: Konrad Konradsson

I spåren av 90-talet

Töres Theorell skriver om folkhälsan, om vad som hände med vår hälsa efter det att en stärkt ekonomi varit prioriterat politiskt mål på 90-talet. Han skriver mot bakgrund av vad många undersökningar och forskningsrapporter säger och utifrån sin egen erfarenhet av att forska om stress och människor under fyrtio år.

Författare: Töres Theorell

Karolinska Institutets samling av rektorsporträtt

Boken innehåller porträtt och levnadsbeskrivningar av de 19 rektorerna samt en kort biografi om den konstnär som målat respektive porträtt.

Författare: Anna-Stina Malmborg

KOL - Det går att behandla

Detta är en liten pockethandbok för den som vill veta mer om sjukdomen KOL. Det är ett utdrag ur den mer omfattande boken KOL - Våga skaffa ett bättre liv.

Författare: Kjell Larsson

Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi

För att ge en bred överblick, med tyngdpunkt på vanliga tillstånd, har en stor grupp kolleger vid Karolinska Institutet och Astrid Lindgrens Barnsjukhus, sammanställt denna bok. Den gör inte anspråk på fullständighet utan speglar erfarenheter från de barnkirurgiska och barnortopediska enheterna, liksom de rutiner som vuxit fram vid dessa kliniker.

Författare (red): Björn Frenckner, Georg Hirsch, Tomas Wester, Per Åstrand

KOL - Våga skaffa ett bättre liv

Det här är en bok för dem som röker, för dem som känner någon som borde sluta röka och behöver hjälp med argumenten.

Författare: Kjell Larsson

Körteljakten

Då en ung läkarstudent i Uppsala år 1877 upptäckte ett nytt organ hos människan, som han gav namnet paratyroidea, började en upptäcktsresa utan karta, med ovana sjöfarare och med vaga föreställningar om den slutliga destinationen. Kartläggningen av bisköldkörtlarnas betydelse blev till ett medicinskt pussel med många bitar.

Författare: Jörgen Nordenström

Linnæus i Lärda Tidningar

Unik bok om Linnés vetenskapliga arbeten.

Liv och Död

Här ger ledande forskare sina olika bilder av hur man kan närma sig de stora frågorna kring döden, där medicinen och juridiken möts i vården. Vems vilja skall gälla? Hur beslutar man när det gäller de nyfödda eller medvetslösa patienter?

Författare: Martin Ingvar, Hugo Lagercrantz, Carl Johan Fürst, Johan Frostegård, Niels Lynöe, Elisabeth Rynning

Magen

En bok om magen, maten och bakterierna av Sveriges främsta forskare.

Författare: Peter Benno, Ingemar Ernberg, Tore Midtvedt, Roland Möllby, Elisabeth Norin, Torgny Svenberg

Medicinen blir till vetenskap

En stor bok om ett av Sveriges mest prestigefyllda universitet för alla som intresserar sig för medicinens utveckling och den miljö som lett till stora framsteg för den hälsorelaterade forskningen i vårt land.

Författare: Karin Johannisson, Ingemar Nilsson, Roger Qvarsell

Melanom

Malignt hudmelanom är en av de cancerformer som ökar mest i vårt land och en av de mest betydelsefulla orsakerna är sannolikt ändrade sol- och resvanor, med en ökad exponering för solens ultravioletta ljus som följd. Den drabbar människor i alla åldrar och vid spridning är prognosen dålig.

Författare: Yvonne Brandberg, Johan Hansson, Christian Ingvar, Rolf Kiessling, Eva Månsson Brahme, Ann-Marie Wennberg, Klas Wiman

Multipel skleros

Patienter med MS och deras anhöriga ger ofta uttryck för en vilsenhet i sitt sökande efter kunskap och efterlyser god skriftlig information. Denna bok ger svar på en rad frågor om sjukdomen Multipel skleros.

Författare: Oluf Andersen, Jan Fagius, Jan Hillert, Magnhild Sandberg, Tomas Olsson

Munnen. Tänder, kropp och själ

En unik bok för alla som vill veta mer om munnen och tänderna.

Författare: Björn Klinge

Mår barnen bra i förskolan?

Den här boken undersöker frågan vad som hänt inom barnomsorgen under de senaste femtio åren. Hur har verksamheten förändrats, vad innebar det att daghem blev förskola? Räcker det att barnen är på en trygg plats eller ska de lära sig något också, som föräldrarna inte kan ge?

Författare: Ulla Waldenström

Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården

Det här är en bok som beskriver vad kvalitetsregister i svensk hälso- och sjukvård är, hur de uppkommit och hur de knyter an till kunskapsstyrning. Boken rekommenderas för alla som utbildar sig inom vårdsektorn och för dig som är yrkesverksam inom vård och omsorg och vill veta mer på området.

Författare: Gunilla Jacobson Ekman, Bertil Lindahl, Annika Nordin

Njurarna - de som håller oss i balans

I den här boken berättar Astrid Seeberger om raffinerade mekanismer, snillrika lösningar och om kroppens styrka och svaghet, allt sånt man behöver känna till när ens njurar gjort sig påminda. Att veta mycket om njurarna och om olika behandlingar ökar möjligheterna att leva väl med njursjukdom och undvika svåra komplikationer.

Författare: Astrid Seeberger

Noter om musik och hälsa

En bok om hur vi påverkas av musik skriven av den kända stressforskaren Töres Theorell.

Författare: Töres Theorell

Nästan allt om människan

När vi ser på oss själva och funderar på vår plats i universum behövs många sorters svar. Johan Frostegård argumenterar för att evolutionsteorin ger både viktiga frågor och svar som vi inte brukar bry oss om. Även om vi beter oss på ett viss sätt på grund av genetiska orsaker betyder detta inte att vi är styrda eller determinerade att uppträda just så.

Författare: Johan Frostegård

Prostatacancer

Prostatacancer är den i särklass vanligaste cancerformen i Sverige, trots att den enbart drabbar män. Omkring 10 000 män i Sverige får årligen diagnosen prostatacancer.

Författare: Hans-Olov Adami, Henrik Grönberg, Lars Holmberg, Jan-Erik Johansson, Anders Widmark

Reumatism

Här kan du läsa om de olika reumatiska sjukdomarna, om symtom, diagnos, behandlingar och prognos. Boken är skriven för patienter och anhöriga, likväl som för vårdpersonal, politiker och beslutsfattare.

Författare: Johan Frostegård

Vad är liv i kosmos, i cellen, i människan?

En unik tvärvetenskaplig bok! Att försöka förstå livets mirakel är en av vetenskapens största utmaningar. Frågan påverkar allt, från vår världsbild och livsåskådning – människans plats i världsalltet –över biologisk mångfald, till vår vardag, hälsa och sjukdom.

Författare: Ingemar Ernberg (red.)

Vår barnläkarbok

En ny heltäckande bibel för dagens småbarnsfamiljer. Över 300 sidor samlad kunskap, skriven av två av Sveriges mest erfarna läkare, med råd och stöd för oroliga föräldrar.

Författare: Hugo Lagercrantz, Salomon Schulman

Vänta med barn?

Vi föder vi allt färre barn allt senare i Sverige. Spelar det någon roll att vi bildar familj allt senare i livet? Vilka blir konsekvenserna av detta för individen och för samhället?

Författare: Ulla Waldenström

Värdebaserad vård

En bok skriven för alla som arbetar inom vård och omsorg och som vill engagera sig i att förbättra vården, i första hand för läkare och sjuksköterskor men även för administrativa medarbetare och chefer. Kunskap om förbättringsarbete har hittills inte förmedlats i någon större utsträckning till studenterna på de medicinska fakulteterna eller vårdhögskolorna, men dessa är framtidens vårdpersonal och de måste tidigt få insikter om utmaningarna och vilka verktyg som finns för att förbättra vårdens värde.

Författare: Jörgen Nordenström

Ämnessprängarna

Hur gick det till när Karolinska Institutet i perioden mellan världskrigen inledde sin vandring mot dagens position som ett av världens ledande biomedicinska forskningsinstitut?

Författare: Olof Ljungström

Ögat och Synen

Ett pionjärverk, den första och enda boken på svenska som gör detta kunskapsområde tillgängligt för en bred allmänhet.

Författare:Jan Ygge

Om kroppen

Hjärnan

Detta är en spännande bok om vad vi har i huvudet, full av bearbetad forskarkunskap som serveras på ett fat för dig som vill veta mer om hur hjärnan fungerar. Denna nya utgåva är reviderad, vi har bett Sveriges kunnigaste forskare och läkare att uppdatera sina med de senaste forskningsrönen.

Författare: Anna Josephson (red.), Lars Olson (red.)

Hjärtat

Det här är en bok som skrivits av några av Sveriges främsta hjärtspecialister, forskare och läkare som tillsammans har en bred erfarenhet av hjärtsjukdom. De berättar vad som kan och bör göras för att vi ska kunna behålla vårt starka hjärta livet ut.

Författare: Per Tornvall, Mårten Rosenqvist

Hörseln - Det första sinnet

Detta är en bok för dig som vill veta mer hörseln. Den är rikt illustrerad och beskriver hur örat fungerar, om ljud, hörseln och olika apparater. Kort sagt allt du behöver veta om du drabbats av hörselproblem.

Författare: Konrad Konradsson

Magen

En bok om magen, maten och bakterierna av Sveriges främsta forskare.

Författare: Peter Benno, Ingemar Ernberg, Tore Midtvedt, Roland Möllby, Elisabeth Norin, Torgny Svenberg

Munnen. Tänder, kropp och själ

En unik bok för alla som vill veta mer om munnen och tänderna.

Författare: Björn Klinge

Njurarna - de som håller oss i balans

I den här boken berättar Astrid Seeberger om raffinerade mekanismer, snillrika lösningar och om kroppens styrka och svaghet, allt sånt man behöver känna till när ens njurar gjort sig påminda. Att veta mycket om njurarna och om olika behandlingar ökar möjligheterna att leva väl med njursjukdom och undvika svåra komplikationer.

Författare: Astrid Seeberger

Ögat och Synen

Ett pionjärverk, den första och enda boken på svenska som gör detta kunskapsområde tillgängligt för en bred allmänhet.

Författare:Jan Ygge

Folksjukdomar

Alzheimer

Detta är en bok för alla som vill veta mer om Alzheimer, synnerligen för de som vistas närma den sjuke, såsom vårdpersonal eller anhöriga.

Författare: Sirkka-Liisa Ekman, Maria Eriksdotter, Laura Fratiglioni, Caroline Graff, Wallis Jansson, Miia Kivipelto, Petra Robinson, Lars Tjernberg, Lars-Olof Wahlund

Bröstcancer

Den här boken ger en detaljerad överblick av vad bröstcancer är, hur sjukdomen botas och vad den framtida forskningen koncentreras på. Vad väntar dig som fått diagnosen bröstcancer? Vilka behandlingsalternativ finns? Hur kommer du att reagera på behandlingen? Och vad händer om cancern kommer tillbaka eller sprider sig?

Författare: Jonas Bergh, Yvonne Brandberg, Ingemar Ernberg, Jan Frisell, Carl Johan Fürst, Per Hall

Diabetes

Denna bok är för dig som vill veta mer om diabetes. Nu uppdaterad med senaste forskningsrön kring maten.

Författare: Michael Alvarsson, Kerstin Brismar, Gunnel Viklund, Alicja Wolk, Eva Örtqvist, Claes-Göran Östenson

Dyslexi

Det är klarlagt bortom allt tvivel att det finns en ärftlig komponent i många fall av dyslexi i gener som bidrar till eller ökar sårbarheten för dyslexi. Flera av dessa nyss okända gener har upptäckts av professor Juha Kere och hans medarbetare.

Författare: Juha Kere, David Finer

KOL - Det går att behandla

Detta är en liten pockethandbok för den som vill veta mer om sjukdomen KOL. Det är ett utdrag ur den mer omfattande boken KOL - Våga skaffa ett bättre liv.

Författare: Kjell Larsson

KOL - Våga skaffa ett bättre liv

Det här är en bok för dem som röker, för dem som känner någon som borde sluta röka och behöver hjälp med argumenten.

Författare: Kjell Larsson

Magen

En bok om magen, maten och bakterierna av Sveriges främsta forskare.

Författare: Peter Benno, Ingemar Ernberg, Tore Midtvedt, Roland Möllby, Elisabeth Norin, Torgny Svenberg

Melanom

Malignt hudmelanom är en av de cancerformer som ökar mest i vårt land och en av de mest betydelsefulla orsakerna är sannolikt ändrade sol- och resvanor, med en ökad exponering för solens ultravioletta ljus som följd. Den drabbar människor i alla åldrar och vid spridning är prognosen dålig.

Författare: Yvonne Brandberg, Johan Hansson, Christian Ingvar, Rolf Kiessling, Eva Månsson Brahme, Ann-Marie Wennberg, Klas Wiman

Multipel skleros

Patienter med MS och deras anhöriga ger ofta uttryck för en vilsenhet i sitt sökande efter kunskap och efterlyser god skriftlig information. Denna bok ger svar på en rad frågor om sjukdomen Multipel skleros.

Författare: Oluf Andersen, Jan Fagius, Jan Hillert, Magnhild Sandberg, Tomas Olsson

Prostatacancer

Prostatacancer är den i särklass vanligaste cancerformen i Sverige, trots att den enbart drabbar män. Omkring 10 000 män i Sverige får årligen diagnosen prostatacancer.

Författare: Hans-Olov Adami, Henrik Grönberg, Lars Holmberg, Jan-Erik Johansson, Anders Widmark

Reumatism

Här kan du läsa om de olika reumatiska sjukdomarna, om symtom, diagnos, behandlingar och prognos. Boken är skriven för patienter och anhöriga, likväl som för vårdpersonal, politiker och beslutsfattare.

Författare: Johan Frostegård

Barn och föräldrar

Augusts vilja

En unik fotobok om att få diabetes som barn.

Författare: Thomas Bergman

Föda barn

En bok om förlossning och graviditet, fosterdiagnostik och bedövning, fosterövervakning och vårdtider, kort sagt om allt det som i dag präglar upplevelsen av att föda barn i Sverige idag och vad som gör att vi vill få barn, trots allt!

Författare: Ulla Waldenström

Mår barnen bra i förskolan?

Den här boken undersöker frågan vad som hänt inom barnomsorgen under de senaste femtio åren. Hur har verksamheten förändrats, vad innebar det att daghem blev förskola? Räcker det att barnen är på en trygg plats eller ska de lära sig något också, som föräldrarna inte kan ge?

Författare: Ulla Waldenström

Vår barnläkarbok

En ny heltäckande bibel för dagens småbarnsfamiljer. Över 300 sidor samlad kunskap, skriven av två av Sveriges mest erfarna läkare, med råd och stöd för oroliga föräldrar.

Författare: Hugo Lagercrantz, Salomon Schulman

Vänta med barn?

Vi föder vi allt färre barn allt senare i Sverige. Spelar det någon roll att vi bildar familj allt senare i livet? Vilka blir konsekvenserna av detta för individen och för samhället?

Författare: Ulla Waldenström

Människan i världen

Den ekonomiska människans fall

I den här boken riktar Johan Frostegård sin undersökande energi mot den vetenskap som kanske mer än andra påverkar världens öde, nationalekonomin. Hur ser de föreställningar om den ekonomiska människan ut som ligger till grund för mycket av det ekonomiska livet? Hur ser de ut i ett evolutionärt perspektiv?

Författare: Johan Frostegård

Framtidens farliga smitta

Vi lever som i ett moln av virus och bakterier. Mikroorganismer muterar och blir farligare. Nya sjukdomar som Ebola och HIV uppstår och flera former av cancer har visat sig orsakas av infektioner. En viktig bok om olika smittor och hur man skyddar sig.

Författare: Britta Wahren, Patrik Wahren

I spåren av 90-talet

Töres Theorell skriver om folkhälsan, om vad som hände med vår hälsa efter det att en stärkt ekonomi varit prioriterat politiskt mål på 90-talet. Han skriver mot bakgrund av vad många undersökningar och forskningsrapporter säger och utifrån sin egen erfarenhet av att forska om stress och människor under fyrtio år.

Författare: Töres Theorell

Noter om musik och hälsa

En bok om hur vi påverkas av musik skriven av den kända stressforskaren Töres Theorell.

Författare: Töres Theorell

Nästan allt om människan

När vi ser på oss själva och funderar på vår plats i universum behövs många sorters svar. Johan Frostegård argumenterar för att evolutionsteorin ger både viktiga frågor och svar som vi inte brukar bry oss om. Även om vi beter oss på ett viss sätt på grund av genetiska orsaker betyder detta inte att vi är stryda eller determinerade att uppträda just så.

Författare: Johan Frostegård

Vad är liv i kosmos, i cellen, i människan?

En unik tvärvetenskaplig bok! Att försöka förstå livets mirakel är en av vetenskapens största utmaningar. Frågan påverkar allt, från vår världsbild och livsåskådning – människans plats i världsalltet – över biologisk mångfald, till vår vardag, hälsa och sjukdom.

Författare: Ingemar Ernberg (red.)

Medicinhistoria

Körteljakten

Då en ung läkarstudent i Uppsala år 1877 upptäckte ett nytt organ hos människan, som han gav namnet paratyroidea, började en upptäcktsresa utan karta, med ovana sjöfarare och med vaga föreställningar om den slutliga destinationen. Kartläggningen av bisköldkörtlarnas betydelse blev till ett medicinskt pussel med många bitar.

Författare: Jörgen Nordenström

Linnæus i Lärda Tidningar

Unik bok om Linnés vetenskapliga arbeten.

Medicinen blir till vetenskap

En stor bok om ett av Sveriges mest prestigefyllda universitet för alla som intresserar sig för medicinens utveckling och den miljö som lett till stora framsteg för den hälsorelaterade forskningen i vårt land.

Författare: Karin Johannisson, Ingemar Nilsson, Roger Qvarsell

Ämnessprängarna

Hur gick det till när Karolinska Institutet i perioden mellan världskrigen inledde sin vandring mot dagens position som ett av världens ledande biomedicinska forskningsinstitut?

Författare: Olof Ljungström

KI:s forskare skriver

Alzheimer

Detta är en bok för alla som vill veta mer om Alzheimer, synnerligen för de som vistas närma den sjuke, såsom vårdpersonal eller anhöriga.

Författare: Sirkka-Liisa Ekman, Maria Eriksdotter, Laura Fratiglioni, Caroline Graff, Wallis Jansson, Miia Kivipelto, Petra Robinson, Lars Tjernberg, Lars-Olof Wahlund

Bröstcancer

Den här boken ger en detaljerad överblick av vad bröstcancer är, hur sjukdomen botas och vad den framtida forskningen koncentreras på. Vad väntar dig som fått diagnosen bröstcancer? Vilka behandlingsalternativ finns? Hur kommer du att reagera på behandlingen? Och vad händer om cancern kommer tillbaka eller sprider sig?

Författare: Jonas Bergh, Yvonne Brandberg, Ingemar Ernberg, Jan Frisell, Carl Johan Fürst, Per Hall

Diabetes

Denna bok är för dig som vill veta mer om diabetes. Nu uppdaterad med senaste forskningsrön kring maten.

Författare: Michael Alvarsson, Kerstin Brismar, Gunnel Viklund, Alicja Wolk, Eva Örtqvist, Claes-Göran Östenson

Dyslexi

Det är klarlagt bortom allt tvivel att det finns en ärftlig komponent i många fall av dyslexi i gener som bidrar till eller ökar sårbarheten för dyslexi. I boken berättas om den nya molekylärgenetiska forskningen med fokus på några av de molekylärgenetiska upptäckter som gjorts.

Författare: Juha Kere, David Finer

Hörseln - Det första sinnet

Detta är en bok för dig som vill veta mer hörseln. Den är rikt illustrerad och beskriver hur örat fungerar, om ljud, hörseln och olika apparater. Kort sagt allt du behöver veta om du drabbats av hörselproblem.

Författare: Konrad Konradsson

KOL - Våga skaffa ett bättre liv

Det här är en bok för dem som röker, för dem som känner någon som borde sluta röka och behöver hjälp med argumenten.

Författare: Kjell Larsson

Magen

En bok om magen, maten och bakterierna av Sveriges främsta forskare.

Författare: Peter Benno, Ingemar Ernberg, Tore Midtvedt, Roland Möllby, Elisabeth Norin, Torgny Svenberg

Melanom

Malignt hudmelanom är en av de cancerformer som ökar mest i vårt land och en av de mest betydelsefulla orsakerna är sannolikt ändrade sol- och resvanor, med en ökad exponering för solens ultravioletta ljus som följd. Den drabbar människor i alla åldrar och vid spridning är prognosen dålig.

Författare: Yvonne Brandberg, Johan Hansson, Christian Ingvar, Rolf Kiessling, Eva Månsson Brahme, Ann-Marie Wennberg, Klas Wiman

Multipel skleros

Patienter med MS och deras anhöriga ger ofta uttryck för en vilsenhet i sitt sökande efter kunskap och efterlyser god skriftlig information. Denna bok ger svar på en rad frågor om sjukdomen Multipel skleros.

Författare: Oluf Andersen, Jan Fagius, Jan Hillert, Magnhild Sandberg, Tomas Olsson

Munnen. Tänder, kropp och själ

En ny unik bok för alla som vill veta mer om munnen och tänderna.

Författare: Björn Klinge

Njurarna - de som håller oss i balans

Trots att njuren i vila tar i anspråk en femtedel av blodet som kommer ifrån hjärtat är det för många ett nästan helt okänt organ. En sjuk njure ger få symptom, och njursjukdom är därför en underupptäckt och underbehandlad folksjukdom.

Författare: Astrid Seeberger

Prostatacancer

Prostatacancer är den i särklass vanligaste cancerformen i Sverige, trots att den enbart drabbar män. Omkring 10 000 män i Sverige får årligen diagnosen prostatacancer.

Författare: Hans-Olov Adami, Henrik Grönberg, Lars Holmberg, Jan-Erik Johansson, Anders Widmark

Reumatism

Här kan du läsa om de olika reumatiska sjukdomarna, om symtom, diagnos, behandlingar och prognos. Boken är skriven för patienter och anhöriga, likväl som för vårdpersonal, politiker och beslutsfattare.

Författare: Johan Frostegård

Forskning och fortbildning

Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes spår

Denna första svenska handbok i EBMs grunder leder läsaren, steg för steg, genom en process som utgår från en patients sjukhistoria via informationssökning och kritisk litteraturgranskning till en behandlingsrekommendation. Till hjälp i denna process har världens mest kända detektivpar anlitats, nämligen Sherlock Holmes och Dr. John Watson.

Författare: Jörgen Nordenström

Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi

För att ge en bred överblick, med tyngdpunkt på vanliga tillstånd, har en stor grupp kolleger vid Karolinska Institutet och Astrid Lindgrens Barnsjukhus, sammanställt denna bok. Den gör inte anspråk på fullständighet utan speglar erfarenheter från de barnkirurgiska och barnortopediska enheterna, liksom de rutiner som vuxit fram vid dessa kliniker.

Författare (red): Björn Frenckner, Georg Hirsch, Tomas Wester, Per Åstrand

Mår barnen bra i förskolan?

Den här boken undersöker frågan vad som hänt inom barnomsorgen under de senaste femtio åren. Hur har verksamheten förändrats, vad innebar det att daghem blev förskola? Räcker det att barnen är på en trygg plats eller ska de lära sig något också, som föräldrarna inte kan ge?

Författare: Ulla Waldenström

Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården

Det här är en bok som beskriver vad kvalitetsregister i svensk hälso- och sjukvård är, hur de uppkommit och hur de knyter an till kunskapsstyrning. Boken rekommenderas för alla som utbildar sig inom vårdsektorn och för dig som är yrkesverksam inom vård och omsorg och vill veta mer på området.

Författare: Gunilla Jacobson Ekman, Bertil Lindahl, Annika Nordin

Värdebaserad vård

En bok skriven för alla som arbetar inom vård och omsorg och som vill engagera sig i att förbättra vården, i första hand för läkare och sjuksköterskor men även för administrativa medarbetare och chefer. Kunskap om förbättringsarbete har hittills inte förmedlats i någon större utsträckning till studenterna på de medicinska fakulteterna eller vårdhögskolorna, men dessa är framtidens vårdpersonal och de måste tidigt få insikter om utmaningarna och vilka verktyg som finns för att förbättra vårdens värde.

Författare: Jörgen Nordenström

Debattböcker

Liv och Död

Här ger ledande forskare sina olika bilder av hur man kan närma sig de stora frågorna kring döden, där medicinen och juridiken möts i vården. Vems vilja skall gälla? Hur beslutar man när det gäller de nyfödda eller medvetslösa patienter?

Författare: Martin Ingvar, Hugo Lagercrantz, Carl Johan Fürst, Johan Frostegård, Niels Lynöe, Elisabeth Rynning

Mår barnen bra i förskolan?

Den här boken undersöker frågan vad som hänt inom barnomsorgen under de senaste femtio åren. Hur har verksamheten förändrats, vad innebar det att daghem blev förskola? Räcker det att barnen är på en trygg plats eller ska de lära sig något också, som föräldrarna inte kan ge?

Författare: Ulla Waldenström

Vänta med barn?

Vi föder vi allt färre barn allt senare i Sverige. Spelar det någon roll att vi bildar familj allt senare i livet? Vilka blir konsekvenserna av detta för individen och för samhället?

Författare: Ulla Waldenström

E-böcker

Alzheimer/E-bok
Sirkka-Liisa Ekman, Laura Fratiglioni, Caroline Graff, Wallis Jansson, Maria Eriksdotter, Miia Kivipelto, Petra Robinson, Lars Tjernberg, Lars-Olof Wahlund
Hörseln - Det första sinnet/E-bok
Konrad Konradsson
KOL - Våga skaffa ett bättre liv/E-bok
Kjell Larsson
Liv och Död/E-bok
Johan Frostegård, Carl Johan Fürst, Martin Ingvar, Hugo Lagercrantz, Niels Lynöe, Elisabeth Rynning
Magen - Bakterier, buller och brak/E-bok
Peter Benno, Ingemar Ernberg, Tore Midtvedt, Roland Möllby, Elisabeth Norin, Torgny Svenberg
Mår barnen bra i förskolan?/E-bok
Ulla Waldenström
Nationella kvalitetsregister i hälso-och sjukvården/E-bok
Gunilla Jacobson Ekman, Bertil Lindahl, Annika Nordin
Njurarna - de som håller oss i balans/E-bok
Astrid Seeberger
Nästan allt om människan/E-bok
Johan Frostegård
Reumatism/E-bok
Johan Frostegård
Vår barnläkarbok/Ebok
Hugo Lagercrantz, Salomon Schulman
Värdebaserad vård/E-bok
Jörgen Nordenström

Karolinska Institutet 200 år

Genombrott för livet

En dokumentation av kampanjen "Genombrott för livet" under åren 2005-2010 där målet var att samla in en miljard kronor till forskning på Karolinska Institutet.

Författare: Kristina Appelqvist

Hur Karolinska Institutet kom till

I boken Hur Karolinska Institutet kom till får vi följa med på en resa genom olika tidsdokument som beskriver bakgrunden till bildandet av Karolinska Institutet.

Författare: Julius Rocca

Karolinska Institutets samling av rektorsporträtt

Boken innehåller porträtt och levnadsbeskrivningar av de 19 rektorerna samt en kort biografi om den konstnär som målat respektive porträtt.

Författare: Anna-Stina Malmborg

Medicinen blir till vetenskap

En stor bok om ett av Sveriges mest prestigefyllda universitet för alla som intresserar sig för medicinens utveckling och den miljö som lett till stora framsteg för den hälsorelaterade forskningen i vårt land.

Författare: Karin Johannisson, Ingemar Nilsson, Roger Qvarsell

Ämnessprängarna

Hur gick det till när Karolinska Institutet i perioden mellan världskrigen inledde sin vandring mot dagens position som ett av världens ledande biomedicinska forskningsinstitut?

Författare: Olof Ljungström