Val

Dessa uppgifter krävs för att vi ska kunna hjälpa till med ett val. Önskar man fler val/enkäter måste man fylla i ett formulär per val/enkät.

För en tvåspråkig enkät på svenska och engelska fyller man i enkäten två gånger, en med svensk text och en med engelsk text.

Materialet bör vara IT-avdelningen tillhanda 14 dagar innan valet skall gå av stapeln.

Vilket val gäller det?
Här skriver du Ämnet för mailutskicket
Vilken text ska stå i mailet som skickas ut
Önskar du skicka med någon fil i mailutskicket?
Skriv ner dina frågor och svarsalternativ i en wordfil.
Om du ska skicka enkäten till en förutbestämd e-postlista är det en respondentenkät. Då måste en excelfil med Namn samt E-postadress till deltagarna skickas med
Om du svarar Ja fyller du i enkäten en gång till på det andra språket.
Här kan man ev skriva kontaktinformation som man kan vända sig till vid frågor.