Skip to main content

Universitetsbibliotek

Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (KIB) är Sveriges största medicinska bibliotek.

Genom biblioteket har du tillgång till informationskällor, olika verktyg, samt bibliotekets expertis, både i de fysiska biblioteken i Huddinge och Solna, och genom det virtuella biblioteket.

Universitetsbiblioteket

Telefon: 08-524 84 000 (Solna och Huddinge)
E-post: ub@ki.se
Adress: 8:100, 141 83 Huddinge Fe 200, 171 77 Stockholm (Solna)