Skip to main content

Tobias Stiftelsen

Donationsprofessur i stamcellsforskning

Jonas Frisén innehar sedan 1 juni 2001 Tobias Stiftelsens professur i stamcellsforskning vid Karolinska Institutet, som tillkom genom en generös donation från Tobias Stiftelsen.

Om forskningsämnet

I många av kroppens organ nybildas celler kontinuerligt. De nya cellerna kommer ofta från stamceller, vilka är omogna celler med förmågan att bilda nya mogna celler. Många sjukdomar karakteriseras av cellförlust, varför det är angeläget att försöka utveckla nya strategier för att stimulera cellnybildning. För att kunna göra detta på ett rationellt sätt är det angeläget att förstå hur stamceller fungerar och hur cellnybildning regleras. Jonas Friséns forskningsgrupp studerar stamceller i vuxna organ.

Ett huvudintresse är hjärnan, där stamceller ger upphov till nya nervceller, men gruppen studerar även andra organ. En vandringsmyt säger att alla celler i våra kroppar byts ut var sjunde år, men i själva verket finns det än idag mycket begränsad kunskap om hur ofta olika celler förnyas. Forskningsgruppen har utvecklat en metod för att studera cellnybildning hos människa genom kol-14 datering av celler och konstruerar en karta över omsättning av celler i den mänskliga kroppen.