Tilldelning av medel inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare 2019

Fakultetsnämnden har beslutat om medel för åtta anställningar som biträdande lektor, åtta anställningar som forskare (forskarassistentförlängning) samt åtta konsolideringsbidrag för forskare redan anställda vid KI. Den strategiska satsningen görs för sjätte året i rad och avser att stödja juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential.

Medel för anställning som biträdande lektor

 • Marcus Buggert
 • Nikolas Herold                  
 • Kari Johansson
 • Konstantina Kilteni                                 
 • Itziar Martinez-Gonzalez  
 • Laura Orellana
 • Carl Sellgren Majkowitz   
 • Peter Ueda

Antalet behöriga sökande var 89 st. Medlen omfattar upp till 1 miljon kronor per år i sex år och kan användas till egen lön. Ytterligare 1 miljon kronor utbetalas som startbidrag för forskning (engångsbelopp).

Medel för anställning som forskare (forskarassistentförlängning) 

 • Emma Andersson
 • Mattias Carlström                                   
 • Claudia Kutter                   
 • Anna Lindstrand                
 • Linda Sofie Lindström                            
 • Vicente Pelechano Garcia                    
 • Georgios Sotiriou
 • Kristiina Tammimies

Antalet behöriga sökande var 18 st. Medlen omfattar 1 miljon kronor per år i två år och kan användas till egen lön.

Konsolideringsbidrag 

 • Myriam Aouadi
 • Petter Brodin
 • Yenan Bryceson
 • Martin Eklund
 • Maria Kasper
 • Fredrik Lanner
 • Francois Lallemend
 • Katja Petzold

Antalet behöriga sökande var 71 st. Medlen omfattar upp till 1,2 miljoner kronor per år i fem år och kan användas till egen lön. Upp till 50 procent av bidraget kan användas till forskningsomkostnader.

I det fall någon tilldelad tackar nej, kommer närmast följande person på respektive reservlista att erbjudas medel.