Strategi och kvalitetsarbete

This page in English

Styrdokument

För att styra verksamheten i den riktning man önskar fattar konsistoriet, rektor, universitetsdirektör, verksamhetsstyrelser med flera beslut om övergripande styrdokument såsom riktlinjer och planer.

Karolinska Institutets regler och riktlinjer A-Ö.