Skip to main content

Sandler Foundation

The Bernard Osher Initiative for Research on Severe Asthma

[2008-10-02] Karolinska Institutet har mottagit en donation om en miljon dollar från stiftelsen Sandler Foundation i USA för forskning om svår astma.

Svårbehandlad astma är för närvarande den stora utmaningen för att förbättra vården av astmatiker. Dessa patienter har en ökad risk för många olika komplikationer och orsakerna till sjukdomen är ofta okänd.

Donationen ska användas till att utveckla ett nytt forskningsprogram: The Bernard Osher Initiative for Research on Severe Asthma at Karolinska Institutet. Forskningsprogrammet kommer att syfta till att bättre karaktärisera hur svår astma kan yttra sig och försöka finna bakomliggande orsaker och mekanismer.

- The Bernard Osher Initiative for Research on Severe Asthma är för sin framgång inte bara beroende av världsledande forskare, utan även av en ledning med kompetens inom såväl grundläggande som klinisk vetenskap. Det finns följaktligen få forskningsinstitutioner i världen som har kapacitet att driva ett initiativ av den här omfattningen. Karolinska Institutet är i högsta grad en av dessa, säger Marion Sandler, ordförande i Sandler Foundation.