Skip to main content

Råd, nämnder och kommittéer

Karolinska Institutet har en rad olika nämnder, råd och kommittéer.

De kan vara inrättade av Konsistoriet, Rektor eller någon av de tre styrelserna för utbildning, forskarutbildning eller forskning.

Nämnd under Konsistoriet

Nämnder under rektor

Råd under rektor

Styrelsernas kommittéer och nämnder

Vetenskapligt ombud

Vetenskapligt ombud