Skip to main content

Råd, nämnder och kommittéer

Karolinska Institutet har en rad olika nämnder, råd och kommittéer.

De kan vara inrättade av Konsistoriet, Rektor eller någon av de tre kommittéerna för utbildning, forskarutbildning eller forskning.

Nämnd under Konsistoriet

Nämnder under rektor

Råd under rektor

Råd och nämnder under Fakultetsnämnden

Vetenskapligt ombud

Vetenskapligt ombud