Råd, nämnder och kommittéer

This page in English

Karolinska Institutet har en rad olika nämnder, råd och kommittéer.

De kan vara inrättade av Konsistoriet, Rektor eller någon av de tre styrelserna för utbildning, forskarutbildning eller forskning.

Nämnd under Konsistoriet

Nämnder under rektor

Råd under rektor

Styrelsernas kommittéer och nämnder

Vetenskapligt ombud

Vetenskapligt ombud

Länkar

Organisation