Skip to main content

Prostatacancer

Prostatacancer är den i särklass vanligaste cancerformen i Sverige, trots att den enbart drabbar män. Omkring 10 000 män i Sverige får årligen diagnosen prostatacancer.

Hur upptäcker man prostatacancer? Vad väntar mig som drabbats? Kommer jag att bli impotent? Kommer jag att dö? Boken Prostatacancer är skriven av experter som dagligen måste svara på sådana svåra frågor från patienter och anhöriga. Den ger en detaljerad överblick av vad prostatacancer är, hur sjukdomen botas och vad den framtida forskningen koncentreras på.

Varje kapitel är fristående så att du enkelt ska hitta det du söker. Tydliga och förklarande medicinska illustrationer kompletterar den lättillgängliga texten, liksom patienthistorier hämtade ur verkligheten. I slutet av boken finns en uppslagsdel med tips om var du kan hitta mer information, en lista över böcker skrivna av män som själva drabbats av prostatacancer samt adresser till alla Prostatacancerförbundets lokalföreningar.

Recensioner

I denna informationsskrift beskriver läkare från Karolinska institutet symtom, utredning och behandling vid prostatacancer. Boken är främst avsedd för den intresserade allmänheten. Den är välskriven, innehållsrik och lättbegriplig. Ganska stort utrymme används för att diskutera PSA, prostataspecifikt antigen. PSA tas med ett enkelt blodprov och kan avslöja cancer i tidigt skede. Det har föreslagits att PSA rutinmässigt borde tas på alla män över 50 år. Tyvärr leder tidig diagnos ej alltid till bättre prognos och överlevnad och i texten diskuteras ingående fördelar och nackdelar med PSA. De senare åren har det kommit flera böcker om prostatacancer, de flesta skrivna av män som själva drabbats av sjukdomen. Detta är emellertid en neutral beskrivning av sjukdomen författad avnågra av landets främsta experter inom området. Den torde ha en stor målgrupp och kan varmt rekommenderas för läsning.

Lars Svensson, BTJ

Fakta om boken

Bokens titel: Prostatacancer

Författare: Hans-Olov Adami, Henrik Grönberg, Lars Holmberg, Jan-Erik Johansson, Anders Widmark

ISBN: 978-91-85565-03-0
Utgivningsdatum: september 2006
Sidor: 160

Boken är dessvärre slut i lager.