Osher Foundations

Osher centrum för integrativ medicin

[2005-07-27] Karolinska Institutet har mottagit en donation om 50 miljoner kronor från The Bernard Osher Foundation och the Barbro Osher Pro Suecia Foundation. Donationen har finansierat Osher centrum för integrativ medicin där alternativa behandlingsformer utvärderas på ett vetenskapligt sätt.

Integrativ medicin innebär att alternativa behandlingsformer integreras i den västerländska, naturvetenskapligt baserade, medicinen. För att en sådan integrering ska kunna ske måste det först ske en strikt vetenskaplig utvärdering av alternativa behandlingsformer, som till exempel akupunktur, healing, örtmedicin, naprapati, kiropraktik, massageterapi, kostterapi och - inom den psykologiska sfären - avslappning, meditation, hypnos och olika psykoterapier. Även livsstilsfaktorers betydelse för hälsan ska utvärderas.

DonationSamverkan