Skip to main content

Om Centrum för Lärande och Kunskap (CLK)

Centrum för lärande och kunskap (CLK) ska, genom stöd, utveckling och forskningsanknytning, utgöra KI:s strategiska instrument för pedagogisk innovation och excellent utbildning.

CLK:s Mål och vision

  • Bygga en kritisk massa av god pedagogisk kompetens inom organisationen
  • Bidra till pedagogisk utveckling och kvalitetsutveckling av utbildningarna på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid KI
  • Utveckla, tillgängliggöra och sprida kunskap om vad som visat sig bäst gynna lärande för studenter, doktorander och lärare/personal

Fokusområden

Pedagogisk utveckling

Pedagogisk kompetensutveckling

CLK bedriver pedagogisk kompetensutveckling av individer med lärarfunktion, administrativ funktion och ledningsfunktioner i relation till KIs program för att bygga en kritisk massa av god pedagogisk kompetens inom organisationen. Detta sker genom en tydlig kompetensutvecklingstrappa som stöd för individer att utveckla en pedagogisk meritportfölj och i relation till de nationellt utformade lärandemålen för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Kompetensutvecklingen sker på olika nivåer (a) introduktions-, b) grundläggande-, fortsättnings- och c) master-nivå) enligt figur 1.

Kompetenstrappa

Målgrupper

Målgruppen för pedagogisk kompetensutveckling är alla som aktivt bidrar till utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.

Konsultationer och samarbeten

CLK ska bidra till pedagogisk utveckling och kvalitetssäkring av utbildningarna genom konsultationer och samarbeten med individer, grupper och kommittéer.

Omvärldsbevakning och evidensbaserad praktik

CLK ska genom omvärldsbevakning och evidensbaserad praktik utveckla, tillgängliggöra och sprida kunskap om vad som visat sig bäst gynna lärande för studenter, doktorander och lärare/personal samt organisationen.

Lärande och IT

Mål A:

CLK ska ta fram en samlad strategi för e-lärande på KI. Denna ska bidra till att universitetets infrastruktur i form av virtuella lärandemiljöer är väl utbyggd och motsvarar de krav som ställs på en modern högre utbildningsmiljö. CLK kommer därför att ta fram en modern strategi för framtidens virtuella stöd till e-lärande.

Till detta kommer produktionen av MOOC (Massive Open Online Courses) ar inom ramen för edX-samarbetet, och de NOOCS (National Open Online Courses) ar som också kan komma att tas fram i samband med detta.

Mål B:

Erbjuda förutsättningar för en märkbart ökad pedagogisk användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom KI:s utbildningar.

Ett universitet med höga ambitioner inom utbildningsområdet bör ha lika höga ambitioner i den virtuella som i den fysiska lärandemiljön. Även en väl utbyggd infrastruktur för lärande kräver att de som ska verka i denna har goda kunskaper om hur IKT kan stödja pedagogiken.

Fysiska lärandemiljöer

Det avslutade projektet Framtidens lärandemiljö ska gå över till ett löpande förvaltningsskede där frågan om lärandemiljöerna fortsatt, och löpande, kommer att hanteras av CLK/MCC. CLK:s roll kommer att vara som part till fastighetsavdelningen i utveckling, ombyggnad och nybyggnad av all lärandemiljö inom Karolinska Institutet.

Styrgrupp

Professor/distriktsläkare

Gunnar Nilsson

Telefon: 08-524 887 62
Enhet: Sektionen för allmänmedicin och primärvård
E-post: Gunnar.Nilsson@ki.se

Professor

Carl Johan Sundberg

Telefon: 08-524 868 86
Enhet: Sundberg Carl Johan grupp - Molekylär arbetsfysiologi
E-post: Carl.J.Sundberg@ki.se

Studentrepresentanter från Medicinska Föreningen (MF) och Odontologiska Föreningen (OF)

Adjungerad

Professor/övertandläkare

Anders Gustafsson

Telefon: 08-524 883 31
Enhet: OF.Orala sjukdomar.Parodontol & Odont Profy
E-post: anders.gustafsson@ki.se

Handläggare

Samordnare

Maya Petrén

Telefon: 08-524 867 44
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Maya.Petren@ki.se

CLK ledningsgrupp

Samordnare/ordförande, ledningsgruppen

Forskare

Tanja Tomson

Telefon: 08-524 801 73
Enhet: Prevention-Policy & Practice (PPP)
E-post: tanja.tomson@ki.se

Avdelningschef, bitr

Suzanne Pathkiller

Telefon: 08-524 841 77
Enhet: IKT-pedagogiskt stöd
E-post: suzanne.pathkiller@ki.se

Adjungerade

Forskare

Jonas Nordquist

Enhet: Medical Case Centre
E-post: Jonas.Nordquist@ki.se

Forskare

Terese Stenfors

Telefon: 08-524 837 37
Enhet: Learning in Health Care Contexts
E-post: Terese.Stenfors@ki.se

Kontakt och besök

Besök och leveranser

Berzelius Laboratoriet, Berzelius väg 3, plan 4, Campus Solna

Post

CLK, LIME, Karolinska Institutet, 171 77 STOCKHOLM