Minnesceremoni för professor Hans Rosling

Karolinska Institutet kommer att hedra Hans Rosling med en större minnesceremoni öppen för allmänheten. Intresseanmälan för att delta i minnesceremonin för Hans Rosling är stängd. Ceremonin kommer att äga rum den 14 mars kl 17:00-18:00 i Erling Persson-salen, Aula Medica, Karolinska Institutet. 

Merparten av ceremonin ges på engelska. Erling Persson-salen rymmer 1 000 personer. Bortsett från de närmast anhöriga, KI:s ledning och nära medarbetare, kommer inte några platser att reserveras utan det är först till kvarn som gäller.

För att alla som vill ska kunna ta del av ceremonin kommer vi att direktsända den på webben. Mer information kommer inom kort på denna sida.

I samband med detta arrangemang kommer vi, i enlighet med Hans Roslings önskemål, att samla in pengar till UNICEF, FN:s barnfond.

Information om ceremonin i KI-kalendern

This page in English