Skip to main content

Melanom

Malignt hudmelanom är en av de cancerformer som ökar mest i vårt land och en av de mest betydelsefulla orsakerna är sannolikt ändrade sol- och resvanor, med en ökad exponering för solens ultravioletta ljus som följd. Den drabbar människor i alla åldrar och vid spridning är prognosen dålig.

Vilka olika lika typer av hudcancer och melanom finns och vem löper störst risk att drabbas? Hur ska man förebygga hudmelanom? När ska man söka läkare för att undersöka en fläck i huden och vart kan man vända sig om man är orolig för en hudförändring? Boken berättar om hur prognosen ser ut och hur en spridd melanomsjukdom behandlas, men också om de frågor som uppstår när man drabbas av svår sjukdom och framtiden begränsas, liksom om den senaste forskningen.

Melanom är en bok i serien Karolinska Institutets forskare skriver som vill ge fördjupade svar på frågor från patient och anhörig.

Recensioner

Svenskar är ett soldyrkande folk med ett solbränt skönhetsideal. Som en följd av detta har Malignt hudmelanom blivit en av våra vanligaste cancerformer med en tiodubbling av nya fall under de sista 46 åren. Författarna lyckas på knappa 90 sidor på ett initierat sätt beskriva vad cancer är, hela vägen från celldelningen till melanomets olika varianter och framtida behandlingsalternativ. De tar upp riskfaktorer, förekomst, diagnosmetoder och hur man ska skydda sig utan att innehållet blir för tungläst och kompakt. Boken avslutas med en inblick i pågående forskningsprojekt och texten stöttas dessutom upp av flera förklarande illustrationer. Språket är lättbegripligt och registret i slutet fungerar även som ett minilexikon med förklaring av de viktigaste medicinska termerna. Detta är en bok som vänder sig till allt från lekmän med ett intresse för sjukdomen till vårdpersonal som behöver en översiktlig uppdatering av sina kunskaper på området.

Ulf Nilsson (BTJ)

Fakta om boken

Bokens titel: Melanom - sol, skugga och vår hud

Författare: Yvonne Brandberg, Johan Hansson, Christian Ingvar, Rolf Kiessling, Eva Månsson Brahme, Ann-Marie Wennberg, Klas Wiman

ISBN: 978-91-85565-19-1
Utgivningsdatum: januari 2009
Sidor: 96

Boken finns inte längre i lager.