Skip to main content

Medicinen blir till vetenskap

En stor bok om ett av Sveriges mest prestigefyllda universitet för alla som intresserar sig för medicinens utveckling och den miljö som lett till stora framsteg för den hälsorelaterade forskningen i vårt land.

Ett stycke vetenskapshistoria när den är som bäst. Inför Karolinska Institutets 200-årsjubileum har tio namnkunniga idéhistoriker lyft fram både vad som är utmärkande för KI och det som är tidstypiskt och präglat av såväl internationell forskning som inhemsk medicinsk kunskapsutveckling.

Bifogat i boken finns en unik översikt av alla ämnesområden och professorer vid KI under åren 1810-2009.

Om de tre redaktörerna

Karin Johannisson är professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.

Ingemar Nilsson är professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.

Roger Qvarsell är professor vid Tema Q vid Linköpings universitet.

Fakta om boken

Bokens titel: Medicinen blir till vetenskap - Karolinska Institutet 1810-1960

Författare: Karin Johannisson, Ingemar Nilsson, Roger Qvarsell

ISBN: 9789185565306
Utgivningsdatum: maj 2010