Skip to main content

Mats Klebergs Stiftelse

Forskning vid Thoraxkirurgiska kliniken

Mats Klebergs stiftelse har sedan 2003 gett sitt omfattande stöd till forskning och utveckling vid Thoraxkirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. Anslagen har möjliggjort utvärdering och framtagande av nya behandlingsmetoder inom det hjärt-kärlkirurgiska området.