Malin och Lennart Philipsons pris

This page in English

Styrelsen för Malin och Lennart Philipsons stiftelse delar ut ett pris och ett anslag för biomedicinsk forskning med molekylär inriktning. Syftet är att underlätta för unga lovande forskare att etablera en självständig forskargrupp efter postdoktoral utbildning.

Anslagssumman är 1 000 000 SEK/år i två år. Av denna summa utgår till mottagaren under första året ett personligt pris på 50 000 SEK. Priset delas ut vartannat år vid Uppsala universitet och vartannat år vid Karolinska Institutet.

Pristagare 2015 - Erik Norberg

Erik Norberg får priset för sina ”intressanta och kreativa studier av förändringar i cancercellernas metabolism (ämnesomsättning) och resultat som kan leda till nya former av cancerdiagnostik och behandling”.

Han doktorerade vid Karolinska Institutet 2011 och gjorde sina postdoktor-studier vid Dana-Farber Cancer Institute vid Harvard Medical School i USA. År 2014 etablerade han sin egen forskargrupp vid Karolinska Institutet med fokus på identifiering och blockering av olikartad metabolism, som en ny måltavla för anti-cancer behandling.

År 2011 fick Erik Norberg Dimitris N Chorafas pris för bästa doktorsavhandling vid Karolinska Institutet.

Mer om Erik Norberg

Nyhet om 2015 års pristagare

Tidigare pristagare

Pristagare 2013 - Jorge Ruas

Jorge Ruas, forskare vid Karolinska Institutet, institutionen för fysiologi och farmakologi, får priset för sina framstående och uppmärksammade resultat om kontrollen av muskelcellernas tillväxt.

Nyhet om 2013 års pristagare

Pris