Skip to main content

Krönika: Rune Fransson om utvecklingen på Campus Solna

Rune Fransson, innovations- och infrastrukturdirektör på Karolinska Institutet berättar:

Attraktiva forskningsmiljöer för ett växande universitet

Rune Fransson. Foto: Camilla SvenskKarolinska Institutet är en central del i det life science-kluster som växer fram runt det nya universitetssjukhuset i Solna. Därför satsar vi på att bygga nytt nu, som en naturlig del i expansionen av området samtidigt som Hagastaden växer fram.

Anledningen till att vi bygger nytt är bland annat att många av de hus vi sitter i idag är gamla och omoderna. Dessutom håller vi på att växa ur dagens lokaler, vi behöver helt enkelt mer yta. Vi vill också komma närmare universitetssjukhuset för att främja den translationella forskningen.

Ett annat syfte med nybyggnationerna är att samla liknande verksamheter under samma tak så att man kan samverka och samutnyttja dyr forskningsutrustning. Detta medför också möjligheter till spontana möten mellan forskare från olika fält, vilka inte sker när man sitter i olika byggnader som man gör idag. De nya husen innebär också att vi får mer funktionella lokaler för experimentell forskning och därmed en kvalitetshöjning av forskningsinfrastrukturen. Att vi får en ännu mer attraktiv miljö för forskarna är också positivt ur rekryteringssynpunkt.

Genom att vi lägger de nya, stora byggnaderna längs med Solnavägen kommer också universitetet att bli mer synligt för förbipasserande. Vi finns mitt i samhället och samverkar med många olika aktörer. Därför är det viktigt att vi blir synliga och lättillgängliga, både för allmänheten och blivande studenter. För att attrahera studenter och forskare satsar vi också på att utveckla både lärandemiljöerna och det inre campusområdet som ska vara grönt, promenadvänligt och trevligt att vistas på.