Skip to main content

Krönika: Mathias Uhlén om Gamma

Mathias Uhlén, Director för Science for Life Laboratory (SciLifeLab), vars verksamhet redan finns i Alfa och som flyttar in i delar av Gamma. SciLifeLab är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Uppsala universitet och KTH.

Samlade discipliner ger bättre forskningsresultat

Det är oerhört positivt att man bygger en kunskapsstad i Sverige och Stockholm. Det är väldigt spännande och en ynnest att få vara med i detta historiska skede. Själva byggnaderna som vi finns i är stora laboratorier med modern, högteknologisk infrastruktur för medicinsk forskning. Vi kommer att disponera 12 000 kvadratmeter av byggnaderna totalt när vi har flyttat in i det nya huset Gamma. Det är såklart väldigt kul att få sitta i nya, fräscha lokaler. Det är också första gången som universiteten går ihop i en och samma byggnad. Det är en stor fördel att vi startar från grunden i nya lokaler som inte har någon specifik koppling till tidigare arbetsinsatser.

Mathias UhlénDet ligger också i tiden att samla olika discipliner för att nå bättre forskningsresultat. För mig är det en dröm att få jobba nära forskare från olika fält. Jag kommer själv från den tekniska/naturvetenskapliga sidan men har alltid hållit på med medicinsk forskning. Jag tycker att det är naturligt att föra ihop teknisk utrustning med kompetent och matematiskt kunniga forskare. En stor del av den medicinska forskningen är teknikdriven och Alfa och Gamma är speciellt utformade för att inrymma dessa nya tekniker och instrument.

Tack vare att de nya byggnaderna har en öppen planlösning skapas det också naturliga träffpunkter för forskarna, som i sin tur stimulerar kreativa idéer och tankar. Dessutom är husens geografiska läge klockrent - närheten till universitetet och det nya universitetssjukhuset främjar både den translationella forskningen och grundforskningen, och bidrar förhoppningsvis till att vår forskning får praktiska tillämpningar i sjukvården.