Skip to main content

Krönika: Harriet Wallberg-Henriksson om aulan

Harriet Wallberg-Henriksson, före detta rektor vid Karolinska Institutet berättar:

En aula att vara stolt över

Karolinska Institutets aula kommer att ge ny karaktär åt Campus Solna. Ingen lär missa denna ovanliga och vackra byggnad med de rundade och oregelbundna formerna och med överhänget ut över Solnavägen. Aulan ska rymma 1 000 personer och är ritad av Gert Wingårdh, en av Sveriges främsta arkitekter.

Under det senaste året har vi sett den nya byggnaden växa fram. Vissa ingrepp i den befintliga miljön blev nödvändiga för att skapa utrymme för det nya. Ibland kan det kännas vemodigt att överge det gamla för att ge plats åt något nytt och okänt.

Harriet Wallberg-Henriksson

Men förändring är en förutsättning för utveckling. Karolinska Institutet har på 200 år förvandlats från ett enkelt institut för fältskärer till ett av världens ledande medicinska universitet. Det har varit en lång resa som bjudit på en rad förändringar under årens lopp - förändringar som alla har varit en förutsättning för universitetets framgångsrika utveckling.

Vi vet att det är i möten mellan människor som det händer saker. När vi utbyter kunskaper och idéer med varandra så föds nya tankar och kreativiteten uppstår. Men för möten krävs mötesplatser. Nu får vi äntligen en unik och modern mötesplats anpassad efter framtidens behov. Den nya aulan är därför både efterlängtad och nödvändig för universitetets fortsatta utveckling. Här kan forskare, studenter och allmänhet samlas till allt från spännande föreläsningar om nya sjukdomsrön till utbildning av framtidens vårdpersonal.

Det är förstås viktigt att bygga en aula som vi kan vara stolta över, men allra viktigast är det innehåll som ska fylla vår nya mötesplats. Låt oss därför använda aulan till aktiviteter som främjar debatt, kunskapsutbyten och kreativa möten och som därmed hjälper oss att uppfylla vårt uppdrag - att förbättra människors hälsa.