Skip to main content

Kontaktpersoner

Examenshögtiden 5-6 juni 2015

Om du har frågor vänd dig till nedanstående när det gäller:

CEREMONI

Enheten för akademiska ceremonier, Karolinska Institutet:

Ingrid Harris, telefon: 08-524 864 27 E-post: examensceremoni@ki.se

Ylva Blomberg, telefon: 08-524 860 47 E-post: examensceremoni@ki.se

Studentrepresentanter:

Övermarskalk Anna Lindvall (OF) E-post: anna.lindvall@stud.ki.se

Vice övermarskalk Viktoria Bengtsson (OF) E-post: viktoria.bengtsson@stud.ki.se

MIDDAG

Enheten för akademiska ceremonier, Karolinska Institutet:

Maria Lancella, telefon: 08-524 862 43 E-post: examensceremoni@ki.se

Studentrepresentanter – toastmasters:

Victoria Malas (OF) E-post: viktoria.malas@stud.ki.se

Mikael Yang (MF) E-post: mikaelyang@medicinskaforeningen.se