Skip to main content

KOL - Det går att behandla

Detta är en liten pockethandbok för den som vill veta mer om sjukdomen KOL. Det är ett utdrag ur den mer omfattande boken KOL - Våga skaffa ett bättre liv.

I Sverige har över en halv miljon människor lungsjukdomen KOL och cirka 90 procent av all KOL orsakas av rökning. Sjukdomen går inte att bota men den går att behandla så att man kan leva ett vanligt liv.

Den här boken är en förkortad version av en mer omfattande bok om KOL som utkom oktober 2012.

Kjell Larsson är professor och enhetschef vid enheten för lung- och allergiforskning vid Institutet för miljömedicin, KI.

Fakta om boken

Bokens titel: KOL - Det går att behandla

Författare: Kjell Larsson

ISBN 9789185565450
Utgivningsdatum: september 2011
Sidor: 78