Skip to main content

Kjell & Märta Beijers Stiftelse

Gene-environment interaction in musical expertise

[2010-12-22] Kjell och Märta Beijers Stiftelse beviljar ett anslag på 500 000 kronor att utnyttjas för stipendier åt forskare inom projektet "Towards a method for optimal training of the brain: Gene-environment interaction in musical expertise".

Forskningens övergipande mål är att förstå de neurala mekanismerna för expertis, speciellt musikalisk expertis. Viktiga delområden är inlärning av rörelsesekvenser och andra motoriska färdigheter, hjärnans hantering av rytm och timing, samband mellan timing och kognitiva förmågor samt kreativitet i expertis. Metodmässigt utnyttjas en kombination av neuroimaging-tekniker (MR, PET), beteendeförsök och psykologisk testning. I pågående tvillingstudier kommer dessutom samspelet mellan genetiska faktorer och träning för olika aspekter av expertis att kartläggas.