KI:s 200-årsjubileum år 2010

This page in English

Jubileumsåret 2010 var ett fantastiskt händelserikt år. Här berättar vi om några av jubileets höjdpunkter. Arbetet med att planera för Karolinska Institutets 200-årsjubileum började så tidigt som i början av 2000-talet. Förberedelserna och genomförandet har involverat flera hundra personer, såväl i Sverige som internationellt.

Jubileumsgalan i Globen

Den 18 november 2010 firade fler än 4 000 av Karolinska Institutets medarbetare, studenter och alumner jubilaren KI med en spektakulär gala och efterfest i Globen. 

Jubileumsmedaljer

Med anledning av 200-årsjubileet tog Karolinska Institutet fram en medalj i tre valörer: guld, stora silver och silver. Medaljerna kan från och med 2010 delas ut till personer som gjort enastående, storartade, respektive särskilt goda insatser för Karolinska Institutet.

Guldmedaljörer 2010

H.M. Konung Carl XVI Gustaf belönas för sin roll som beskyddare av Karolinska Institutets 200-årsjubileum och för sitt stora intresse för Karolinska Institutets verksamhet.

Paul Greengard professor, Nobelpristagare 2000, belönas för att ha ökat förståelsen för neurologiska och psykiska sjukdomar och för sitt samarbete med Karolinska Institutet i över 40 år.

Ingvar Carlsson tidigare svensk statsminister, belönas för sitt stora engagemang dels i nationella forskningsfrågor, dels i forskningsprojekt med stor betydelse för Karolinska Institutet.

Bengt Samuelsson professor, Nobelpristagare 1982 och Karolinska Institutets rektor åren 1983-1995, belönas för banbrytande forskningsinsatser och insiktsfull ledning av Karolinska Institutet.

Marcus Storch direktör, ordförande i Nobelstiftelsen, belönas för mångårigt och starkt engagemang för svensk medicinsk forskning och mycket värdefulla insatser för Karolinska Institutet.

Hans Wigzell professor, Karolinska Institutets rektor åren 1995-2003, belönas för framstående arbete för svensk medicinsk forskning och skicklig och visionär ledning av Karolinska Institutet.

Stora Silvermedaljörer 2010

 • Margareta Almling, förvaltningschef och högskoledirektör 1964-86, Karolinska Institutet
 • Margareta Blombäck, professor emerita, Karolinska Institutet
 • Kerstin Hagenfeldt, professor emerita, Karolinska Institutet
 • Ulf Hjertonsson, ambassadör, tidigare svensk generalkonsul i New York, USA
 • Gunnar Höglund, professor emeritus, Karolinska Institutet
 • Eva Klein, professor emerita, Karolinska Institutet
 • Georg Klein, professor emeritus, Karolinska Institutet
 • Sten Linder-Aronson, professor emeritus, dekanus för odontologiska fakulteten 1987-93, Karolinska Institutet
 • Jan Lindsten, professor emeritus, dekanus för medicinska fakulteten 1996-98, Karolinska Institutet
 • Anna-Stina Malmborg, docent, Karolinska Institutet
 • Erling Norrby, professor emeritus, dekanus för medicinska fakulteten 1990-96, Karolinska Institutet
 • Sten Orrenius, professor emeritus, dekanus för medicinska fakulteten 1983-90, Karolinska Institutet
 • Nelson Sewankambo, professor och Principal vid Makerere University College of Health Sciences, Uganda
 • Göran Stiernstedt, tidigare biträdande landstingsdirektör, Stockholms läns landsting
 • Yi-Xin Zeng, professor och Director of Cancer Center vid Sun Yat-sen University, Kina

Silvermedaljörer 2010

Tomas Cronholm, professor emeritus, Staffan Cullheim, professor, Marja Lind Tuomela, kassörska restaurang Jöns Jacob, Ester Mogensen, fil.dr. och universitetslektor, Per Olsson, bibliotekarie och tidigare chef för Universitetsbiblioteket samt Birger Winbladh, professor emeritus. Samtliga silvermedaljörer kommer från Karolinska Institutet.

Läke Konst på Waldemarsudde

Medicinsk illustrationskonst, som sällan eller aldrig tidigare visats för allmänheten, ställdes under sommaren 2010 ut på Waldemarsudde. Från Vesalius muskelmannekänger till Lennart Nilssons fotografier av mikrokosmos. Från 1500-talets fantasifulla monsterböcker till originalfotografier av sårade under amerikanska inbördeskriget. Under utställningen visades medicinska bok- och bildskatter från Hagströmerbiblioteket vid KI.

Frimärksutgivning

Med anledning av jubileet hyllade Posten Karolinska Institutet med två frimärken av valören 5.50 kronor. Motiven är närbilder av de två grundämnena kisel och selen som upptäcktes av Jöns Jacob Berzelius - en av en av Karolinska Institutets grundare. Gravör för utgåvan är Piotr Naszarowski, välanlitad inom gravyrkonsten och med ett hundratal frimärken bakom sig i Sverige, Polen, Vatikanstaten, USA och Japan. Fotografierna har tagits av fotografen Lennart Nilsson som är verksam vid Karolinska Institutet.

Karolinska Institutets minnespoststämpel

I samband med frimärksutgivningen fick Karolinska Institutet också en egen minnespoststämpel som föreställer baksidan på KIs jubileumsmynt. På bilden ser vi läkekonstens gud och gudinna, Asklepios och Hygieia.

Fotoboken "Ett år på Karolinska Institutet"

"Ett år på Karolinska Institutet" är en dokumentärfotografisk bok som tagits fram med anledning av KIs 200-årsjubileum. Under ett år har två fotografer följt det dagliga livet på KI och fångat många intressanta miljöer, händelser och människor på bild. Resultatet är denna bok som består av över 250 bilder i både svartvitt och färg med korta, beskrivande bildtexter på både svenska och engelska.

Ibland säger en bild mer än tusen ord. Denna bok visar på ett fantastiskt sätt vilken mångfald som finns vid vårt universitet. Den visar också att vi, var och en på sitt sätt, medverkar till att förbättra människors hälsa.

Ur förordet av Harriet Wallberg-Henriksson, rektor

Lilla Medicinpriset 2010

Under 2010 interagerade barn och ungdomar från hela Sverige med doktorander och forskare vid Karolinska Institutet genom en särskild forskningsklubb på Kamratpostens webbplats, KPwebben.se. Varje månad "forskade" barnen fram svar på medicinska frågor inom olika forskningsområden, till exempel: Hur en människa blir till, Barn och läkemedel, Celler samt Immunförsvaret. I slutet av varje månad utsågs det barn, som varit allra duktigast på att forska, till "månadens forskare" och säkrade därigenom en finalplats i tävlingen om Lilla Medicinpriset 2010.

Vinnaren av Lilla Medicinpriset 2010 blev tolvåriga Michelle Atlas från Ljungbyhed. Michelle fick priset för sitt genomarbetade och spännande förslag att forska om huruvida umgänge med djur kan ha en positiv inverkan på människor med psykiska funktionshinder.

För en chans att vinna Lilla Medicinpriset 2010 besvarade samtliga finalister årets sista och kanske tuffaste uppdrag: att skriva en egen forskningsplan. Vid en prisceremoni den 14 december utsågs tolvåriga Michelle Atlas från Ljungbyhed till vinnare av en enig jury. Priset lämnades över av dekanus för forskarutbildning och Kamratpostens chefredaktör.

Studenternas inspirationsdag

Den 13 december 2010, på Karolinska Institutets födelsedag, anordnades en inspirationsdag för KIs studenter. Denna dag bjöds tolv föredragshållare in, alla med olika bakgrund och yrken, i syfte att inspirera och uppumntra dagens studenter att följa sina drömmar. Exempel på talare var professor Hans Rosling, Karin Hehenberger, Katarina Bjelke, Johan von Schreeb m.fl. Efter föreläsningarna bjöds såväl föreläsare som studenter på mingel med förfriskningar och tilltugg, för att få en chans att knyta kontakter.

Inspirationsdagen 2010 anordnades av Melissa Norström, doktorand, och Johanna Wunder, student på biomedicinprogrammet.

Historia