Skip to main content

Karolinska Institutets samling av rektorsporträtt

Karolinska Institutets samling av rektorsporträtt är skriven av docent Anna-Stina Malmborg och ingår i KI 200 Års bokserie. Boken innehåller porträtt och levnadsbeskrivningar av de 19 rektorerna samt en kort biografi om den konstnär som målat respektive porträtt. Samtliga målningar är i olja av kända svenska porträttmålare, utförda i samband med att rektorerna avgick från sin post.

Porträtten visar personer som haft stor betydelse för den medicinska utvecklingen i Sverige men inte minst ger de en intressant bild av porträttmåleriets utveckling i vårt land under arton- och nittonhundratalen. Samtliga konstnärer får anses tillhöra eliten bland porträttmålarna vid sin tid och flera är aven framstående konstnärer inom andra genrer, som Arvid Fougstedt, Hilding Linnqvist, Bo Beskow och Ulf Gripenholm.

Levnadsbeskrivningarna ger en intressant och lagom lång bild av var och en av de nitton rektorerna, från Anders Johan Hagströmer (som egentligen hade titeln inspektor) till Hans Wigzell. Bokens författare, docent Anna-Stina Malmborg, har verkat som överläkare vid bakteriologiska laboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Hon har tidigare medverkat i ett liknande verk, Svenska Läkarsällskapets porträttsamling. Läkare i ord och bild 1993.

Fakta om boken

Bokens titel: Karolinska Institutets samling av rektorsporträtt

Författare: Anna-Stina Malmborg

ISBN: 9789185565061
Utgivningsdatum: november 2006
Sidor: 78