Karolinska Institutets historia

This page in English

Karolinska Institutets historia är till stor del den svenska läkekonstens historia. KI var det första svenska lärosätet med fokus uteslutande på medicin och är i dag Sveriges enda universitet med renodlat medicinsk inriktning

KI:s grundare Jöns Jacob Berzelius

Jacob Berzelius, som han kallades av sin samtid, betraktas som den svenska kemins fader. År 1813 lade han som en av KI:s första professorer grunden för KI:s naturvetenskapliga inriktning.

I denna film kan du lära dig mer om Berzelius liv och leverne under 1800-talets första hälft.

Historia