Karolinska Institutet växer

This page in English

Karolinska Institutet genomför en stor satsning på nya byggnader och moderna lokaler för att bättre möta nya behov inom forskning och utbildning. Utvecklingen av infrastrukturen sker tillsammans med Akademiska Hus och är tänkt att ge bättre förutsättningar åt den växande verksamheten på Karolinska Institutet.

Del av Hagastaden

Utvecklingen på Karolinska Institutet är en del av den omfattande satsning som görs i närområdet, i det som tidigare kallades Norra Stationsområdet - nu stadsdelen Hagastaden - med nytt universitetssjukhus, bostäder och kontor som binder ihop Stockholm och Solna. Allt i ett led att skapa en levande vetenskapsstad i Stockholm.

Hagastaden

Behov av effektiva lokaler

Karolinska Institutet har länge haft behov av nya lokaler eftersom forskningen och utbildningen växer, men också för att många lokaler är omoderna och ineffektiva att bedriva forskning i. Den moderna medicinska forskningen kräver i allt högre utsträckning tillgång till avancerad och dyrbar utrustning och denna bör finnas att tillgå för många forskare och samutnyttjas för att bli kostnadseffektiv.

När planerna för Hagastaden och ett nytt, högmodernt universitetssjukhus tog fart, blev det tillfälle för KI att realisera planerna för Campus Solna. Inte minst är det viktigt att dra fördel av de samarbets- och effektiviseringsmöjligheter som det nya universitetssjukhuset kan erbjuda. Sjukhuset blir universitetets närmaste granne och planen är att koppla ihop bland annat aulan och det nya forskningslaboratoriet med sjukhusbyggnaden.

Nytt forskningshus byggs i Huddinge

Campus Huddinge expanderar

Stadsgata och välkomnade fasader

Karolinska Institutet och Akademiska Hus ambitionen att bevara det inre campus intakt genom att lägga höga byggnader med modernare arkitektur i utkanten av campus, som en skyddande mur för de gröna områdena med de traditionella, låga tegelhusen. Samtidigt ska dessa nya byggnader öppna upp Karolinska Institutet mer utåt och bättre välkomna utomstående in till KI längs Solnavägen. Dessutom ingår det i planerna att se över bilparkeringar och grönområden för att ytterligare förbättra miljön på campus.

Akademiska Hus bygger

Merparten av byggnationerna utförs av Akademiska Hus, som är specialiserade på kunskapsmiljöer. Akademiska Hus och Karolinska Institutet arbetar med gemensamma och långsiktiga utvecklingsplaner för Campus Solna.

Krönikor

Anders Hamsten och Karin Dahlman-Wright om ett campus i förändring

Rune Fransson om utvecklingen på Campus Solna

Länkar

Campus