Karolinska Institutet förnyar sitt förlag och startar samarbete med Volante

Publicerat 2016-01-14 14:16. Uppdaterat 2019-04-29 11:00

Karolinska Institutet väljer nu att vitalisera sitt bokförlag och startar ett samarbete med bokförlaget Volante som ska förlägga KI:s böcker inom huvudsakligen populärmedicin. 

 Sedan förlaget Karolinska Institutet University Press startades 2005 har en rad framgångsrika böcker publicerats, bland annat om folksjukdomar som diabetes, alzheimer och bröstcancer och om vitala organ som hjärtat, hjärnan och magen. Andra verk behandlar gränslandet mellan medicinsk, social och ekonomisk vetenskap. 

– Det finns stort behov av att popularisera och sprida kännedom om de rön som görs inom forskning och undervisning och därför har vi valt att samarbeta med Volante som redan befinner sig på denna arena. Man kan tänka att fler myndigheter och institutioner skulle kunna ta hjälp av förlag för att nå ut med sin vetenskap och kunskap, säger Sofie Göransson förlagschef på KI University Press.

– Vi har alltid brunnit för att sprida kunskap, så samarbetet med Karolinska Institutet gör oss både stolta och ivriga, säger Volantes förlagschef Tobias Nielsén.